2011-05-02

April: Minskad aktivitet bland spararna

Aktiviteten på de nordiska börserna bland spararna minskade i april jämfört med föregående månad.


I april gjordes 960 650 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 51 927 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 374 300 stycken, motsvarande en ökning med 1 900 sedan föregående månad och 14 300 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i april preliminärt till 0,8 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Apr. 2011 Apr. 2010 ett år Mar. 2011 en månad
Sverige 532 613 699 837 -23,9% 738 570 -27,9%
Norge 147 115 260 640 -43,6% 230 556 -36,2%
Danmark 106 728 181 878 -41,3% 161 278 -33,8%
Finland 174 194 242 602 -28,2% 245 318 -29,0%
Totalt 960 650 1 384 957 -30,6% 1 375 722 -30,2%
Snitt per börsdag 51 927 72 892 -28,8% 59 814 -13,2%
Aktiva konton 374 300 320 500 16,8% 372 400 0,5%
Nettosparande (MSEK) 800 1 300 -38,5% 900 -11,1%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Trots idel starka rapporter har spararna sett sig om efter andra sparalternativ än aktier under april. Antalet handelsdagar på börsen var också färre än normalt på grund av påskledigheten, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2011 kl 11.00 (CET).

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 370,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files