2010-09-01

Augusti: Semestertiderna över för spararna

​Aktiviteten bland spararna på börsen var under augusti högre än under föregående sommarmånader. Totalt gjordes cirka 1,3 miljoner avslut, vilket är en ökning med 23,4 procent jämfört med juli.

I augusti gjordes 1 286 376 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 58 472 avslut per börsdag. 

      Förändring   Förändring
  Augusti 2010 Augusti 2009 ett år Juli 2010 en månad
Sverige 670 073 650 870 3,0% 510 781 31,2%
Norge 211 467 286 241 -26,1% 187 476 12,8%
Danmark 162 223 194 981 -16,8% 126 809 27,9%
Finland 185 129 219 619 -15,7% 158 736 16,6%
Tyskland 57 197 76 878 -25,6% 58 528 -2,3%
Luxemburg 287 10 489 -97,3% 275 4,4%
Totalt 1 286 376 1 439 078 -10,6% 1 042 605 23,4%
Snitt per börsdag 58 472 68 528 -14,7% 47 391 23,4%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. 

Enligt preliminär statistik är Nordnet under augusti månad näst största mäklare mätt i antal aktieavslut på de nordiska börserna. 

– Augusti är en månad då spararna börjar komma tillbaka från sina semestrar, vilket syns i den ökade aktiviteten jämfört med juni och juli. Samtidigt har Nordnet under månaden stärkt sin position på de nordiska börserna, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet. 

Mäklare Marknadsandel
1. SEB 8,4%
2. Nordnet 7,1%
3. Citadel Securities 6,0%
4. Credit Suisse 5,6%
5. Morgan Stanley 4,8%

Tabell: Marknadsstatistik gällande andel av antalet avslut i aktier på Nasdaq OMX och Oslo Børs. Statistiken bygger på preliminära beräkningar. Källa: Nordnet 

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 315,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Files