2017-05-02

Bättre än väntat på de nordiska marknaderna

Under april gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 1 850 719 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 105 755 avslut i snitt per börsdag. Det totala antalet transaktioner i april är lägre än rekordmånaden mars 2017. Dock är antalet börsdagar färre, vilket gör att snittet per dag är 5 procent högre i april jämfört med mars.

Första kvartalets rapporter var överlag bättre än väntat och den positiva stämningen och höga aktiviteten bland spararna håller i sig. April blev en bra månad på samtliga nordiska marknader som steg mellan 1-6 procent. Sedan valet om Brexit i juni förra året har den svenska börsen utvecklats positivt tio månader i sträck, trots den senaste tidens kraftiga nedgångar i storbolag som H&M och Ericsson. Även det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk hade en tuff månad, men bortsett från det gick den danska börsen starkt och OMXC20 ökade med 5,8 procent under april, säger Håkan Nyberg. 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

April April Förändring  Mars Förändring
2017 2016 ett år 2017 en månad
Antal avslut
Sverige 999 973 971 969 2,9% 1 232 295 -18,9%
Norge 239 358 258 009 -7,2% 369 170 -35,2%
Danmark 274 968 310 169 -11,3% 356 557 -22,9%
Finland 336 420 300 840 11,8% 351 777 -4,4%
Totalt 1 850 719 1 840 987 0,5% 2 309 799 -19,9%
Snitt per börsdag 105 755 87 666 20,6% 100 426 5,3%
Omsatt handelsbelopp
cash market (MSEK)*
56 163 64 744 -13,3% 69 119 -18,7%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

Se vd Håkan Nyberg och kommunikationschef Johan Tidestad kommentera månadsstatistiken imorgon onsdag 3 maj kl 14:00 på Twitter/Periscope. Länk från Twitter @Nordnet.

För mer information, kontakta:
Håkan Nyberg, vd Nordnet,
hakan.nyberg@nordnet.se0703-97 09 04

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.