2009-04-01

Bjørnerally i mars ga rekordaktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs

– Bjørnerally, fortsatt stor usikkerhet og høy volatilitet bidro til
rekordhøy aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i mars.
Privatpersoner har faktisk aldri tidligere gjort flere transaksjoner i
en marsmåned. Vi ser en økning i antall transaksjoner på 5 %
sammenlignet med februar, og sammenlignet med mars i fjor kan vi se en
økning i antall transaksjoner på hele 41 %, forteller Anders Skar daglig
leder i Nordnet Norge.

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske
markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 546.610
transaksjoner i mars og handelsvolumet endte på 35,5 mrd.
Internettmeglerne stod for 22,1 % av antallet transaksjoner og 16,7 % av
volumet på Oslo Børs i mars. Nordnet Bank var for tredje måned på rad
største megler på Oslo Børs både målt i antall transaksjoner og volum
med en markedsandel på henholdsvis 12,7 % og 9,5 %.

REC mest populær i mars
REC var den mest populære enkeltaksjen i mars med 56.330 transaksjoner.
De ti mest populære aksjene blant privatpersoner målt i antall
transaksjoner i mars var REC, XACT Derivat Bull, Yara, XACT Derivat
Bear, Seadrill, StatoilHydro, Telenor, Norsk Hydro, Golden Ocean Group
og PGS.

– REC aksjen fortsetter å kjøre berg og dalbane og er nok en gang den
mest populære aksjen å trade blant privatpersoner. Listen for øvrig er
preget av aksjer med høy omsetning og kraftige svingninger, sier Anders
Skar.

Privatpersoner fortsetter å kjøpe
De fem enkeltaksjene privatpersoner kjøpte mest målt i kroner i mars var
Telenor, DNO, Acergy, Sevan Marine og Yara. Mens de fem enkeltaksjene
privatpersoner solgte mest målt i kroner i mars var Seadrill, XACT
Derivat Bull, PGS, Roxar og DnBNor.

– For sjuende måned på rad kjøpte privatpersoner mer aksjer enn de
solgte. I mars nettokjøpte privatpersoner via de rene internettmeglerne
aksjer for rundt 200 millioner kroner, og mest populær å kjøpe i mars
var Telenor, avslutter Skar.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest
populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i
mars.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277,
anders.skar@nordnet.no
Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Mars-09
Nordnet 264 255 236 684 243 300 382 092 319 272 315 060
Netfonds 136 676 108 334 101 242 152 767 126 038 118 770
Skandiabanken 46 147 37 766 33 390 68 421 53 261 49 346
E-Trade 44 111 59 695 61 891 107 955 69 533 63 434

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Mars-09
Nordnet 9,81% 9,34% 8,51% 12,16% 12,80% 12,73%
Netfonds 5,07% 4,27% 3,54% 4,86% 5,05% 4,80%
Skandiabanken 1,71% 1,49% 1,17% 2,18% 2,14% 1,99%
E-Trade 1,64% 2,36% 2,16% 3,44% 2,79% 2,56%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Juli- Aug- Sept- Mars-
08 08 08 Okt-08 Nov-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 09
Nordnet 7,40% 8,47% 9,35% 10,82% 13,37% 12,96% 13,01% 12,64% 12,73%
Netfonds 3,37% 3,71% 3,56% 4,42% 5,24% 5,15% 5,44% 4,89% 4,80%
Skandia
banken 1,07% 1,12% 1,27% 1,98% 2,30% 2,37% 2,26% 2,14% 1,99%
E-Trade 1,85% 2,02% 2,49% 3,10% 4,01% 3,28% 3,22% 2,54% 2,56%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Juli- Aug- Sept- Okt- Nov- Mars-
08 08 08 08 08 Des-08 Jan-09 Feb-09 09
Nordnet 4,11% 4,47% 5,31% 6,56% 8,62% 7,88% 9,40% 9,15% 9,52%
Netfonds 2,13% 2,30% 2,07% 2,56% 3,29% 3,16% 4,06% 3,64% 3,55%
Skandiabanken 0,36% 0,38% 0,44% 0,67% 0,93% 0,99% 1,07% 1,00% 0,94%
E-Trade 1,67% 1,66% 2,08% 2,71% 3,99% 2,99% 3,69% 2,85% 2,73%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner mars
1 REC 56.330
2 XACT Derivat Bull 42.892
3 Yara 38.140
4 XACT Derivat Bear 36.749
5 Seadrill 34.908
6 StatoilHydro 33.621
7 Telenor 29.625
8 Norsk Hydro 28.973
9 Golden Ocean 21.812
10 PGS 17.923

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i mars Nettosolgt i mars
1 Telenor 69.626.910 1 Seadrill -31.327.624
2 DNO 40.021.912 2 XACT Derivat Bull -29.449.557
3 Acergy 27.577.372 3 PGS -29.132.006
4 Sevan Marine 20.909.257 4 Roxar -17.280.926
5 Yara 20.765.955 5 DnBNor -14.784.673

Files