2011-05-02

Bli en börsvinnare genom att utnyttja den starka vs svaga perioden på börsen

Nätbanken Nordnet har undersökt teorin att börsen är uppdelad i en stark respektive en svag sexmånadersperiod. Den starka perioden skulle löpa från november till april och den svaga från maj till oktober, vilket vi går in i nu.


  Det finns gott om säsongsteorier när det gäller aktiemarknaden. Vissa stämmer och vissa är rent nonsens. Den mest tydliga säsongstrenden jag har sett är att november-april är en stark börsperiod och att maj-oktober är svag. Dessutom visade den sig stämma i samtliga nordiska länder, vilket stärker teorin. Sverige var det land med störst variation och mest att vinna i den starka perioden.  Den starka sexmånadersperioden har sedan 1990 gett en årlig genomsnittlig avkastning i Sverige på 12%, och en investerad hundralapp har vuxit till nästan 900 kr. Hade du istället investerat endast under den svaga perioden maj-oktober hade du fått se din hundring minska i värde till cirka 65 kr. Den årliga genomsittliga avkastningen är -2%. Skillnaden mellan de två sexmånadersperioderna är anmärkningsvärt stor, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

  Det finns gott om förklaringar till utfallet. September och oktober infaller under den svaga sexmånadersperioden och är historiskt de sämsta månaderna på börsen. De flesta dramatiska börsras har infallit under dessa månader, t.ex. vid Lehmans konkurs i september 2008, terroristattackerna 11 september 2001 och den svarta måndagen i oktober 1987. Det gör att spararna vill gardera sig och säljer av sina positioner inför dessa månader. Dessutom infaller sommaren, med lägre produktion och intäkter, under den svaga börsperioden, säger Jan Dinkelspiel.

Jan fortsätter:

  En förklaring till att november-april är en bra period att äga aktier kan vara att vi människor har en tendens att vara positiva i början av en period. Till exempel är analytikerna mer optimistiska i sina prognoser i början av året. Det är lite ”nytt år, nya tag”. Detta driver upp aktiepriserna, men längre in på året kommer verkligheten ikapp analytikerna, och prognoserna justeras ned. Dessutom infaller det fjärde kvartalet under den starka sexmånadersperioden, vilket traditionellt är det bästa för många bolag.

Undersökningens genomförande:

Nordnet har mätt börsutvecklingen under sexmånadersperioderna maj-oktober respektive november–april mellan 1990–2010 i samtliga nordiska länder. De index som har legat till grund för undersökningen är OMXS30 (Sverige), OBX (Norge) OMXC20 (Danmark), vilka speglar de största och mest omsatta börsbolagen i respektive land. Avseende OMXH25 i Finland finns enbart data från 2003 och framåt tillhanda varför vi valt att exkludera denna.

Källa: Online Trader | För ytterligare information, kontakta: Jan Dinkelspiel, Sverigechef, +46 701-49 79 15, jan.dinkelspiel@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 370,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files