2013-02-08

bokslutskommuniké 2012

» fortsatt kundtillväxt och sparande «


januari – december 2012

Rörelseintäkterna minskade med 13 procent till 938,4 MSEK (1 084,2 MSEK)
Periodens resultat efter skatt minskade med 30 procent till 188,9 MSEK (270,1 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning minskade med 30 procent till 1,08 SEK (1,54 SEK)

oktober – december 2012

Rörelseintäkterna minskade med  14 procent till 227,7 MSEK (266,2 MSEK)
Periodens resultat efter skatt minskade med 9 procent till 53,0 MSEK (58,1 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning minskade med 9 procent till 0,30 SEK  (0,33 SEK)

__________________________________________________

Utdelningen höjd till 0,70 SEK
Lägre kostnader
Pensionskapitalet i Danmark fördubblat för andra året i rad
Fortsatt tillväxt inom konsumentlån

 

vd-kommentar

fortsatt kundtillväxt och sparande

I backspegeln blev 2012 ett bra år för de sparare som hade sina pengar på aktiemarknaden. De svenska, norska och finska börserna steg alla strax under 15 procent och den danska så mycket som 27 procent. Det finns dock fortfarande en stor tvekan bland privatpersoner att investera på börsen och kontosparandet är på rekordhöga nivåer. Det relativt låga intresset för aktier har gjort att antalet affärer på börserna har minskat, vilket i sin tur har lett till lägre intäkter för Nordnet. Jag glädjer mig dock åt fortsatt tillväxt beträffande nya kunder och sparkapital – under året har vi ökat vår kundbas med 7 procent och nettosparandet blev nästan 7 miljarder kronor.

Rapport från fabriksgolvet
Jag har i skrivande stund varit vd för Nordnet i cirka ett halvår och haft tid att reflektera över verksamheten. Vår nordiska plattform är en uppenbar styrka. Med en fabrik i Stockholm som tillverkar och driftar nordiska spara- och lånaprodukter, lokala sälj- och serviceorganisationer och en användarvänlig digital butik har vi en slagkraftig affärsmodell. Likaså är det uppenbart att vi måste bredda vår affär och bli mindre beroende av faktorer vi inte kan kontrollera.

Vi ska fortsatt vara bäst på tjänster kopplade till aktiehandel – det är vårt ursprung och en stor del av vår framtid. Om vi får en positiv börsutveckling under 2013 tror jag omsättningen på marknaderna kommer att växa. Det är i ett sådant läge vår skalbarhet visar sig från sin bästa sida. Nordnetfabriken kan hantera väsentligt större volymer än idag, utan större investeringar i vare sig IT-system eller mer personal. Vi kan dock inte grunda en tillväxtsstrategi på en förhoppning om att marknaden vänder – utanför aktiehandeln vill jag lyfta fram fyra tillväxtmöjligheter på längre sikt.

Fyra framtidsområden
Jag ser fyra konkreta områden där Nordnet har möjlighet att ta en bra position: pension, fonddistribution, kontantsparande och konsumentlån. Nyckeln till framgång inom dessa områden är att skapa produkter med hög kundnytta. Det som är bra för våra kunder är också bra för Nordnet.

Krav på transparens, frihet och lägre avgifter kommer att gynna vår pensionsaffär. Det märks redan i Danmark, där vi genom ett modernt och kundtillvänt erbjudande dubblat vårt pensionskapital två år i rad.

Inom fonder och räntesparande tillämpar vi ”varuhusstrategin”: de bästa produkterna på marknaden samlas i ett enkelt och digitalt gränssnitt där faktorer som pris, risk och historisk utveckling är lätta att jämföra. Vårt fondtorg i Finland är under uppbyggnad, och andelen kunder som fondsparar har vuxit med över 90 procent under 2012. Inom det kontantrelaterade sparandet lanserar vi i början av 2013 ett digitalt varuhus för lågriskprodukter.

Inom konsumentlån finns det rum för en bank som erbjuder krediter till schyssta villkor utan dolda avgifter. Det har inte minst vår prisbelönta produkt Toppenlånet visat. Genom att alltid hålla marknadens lägsta frånränta har vi vuxit snabbt under 2012.

Vill du diskutera något så finns jag på hakan.nyberg@nordnet.se eller på Nordnetbloggen.

Håkan Nyberg, vd Nordnet

 

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Håkan Nyberg och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor fredagen den 8 februari klockan 10.30 CET i Nordnets lokaler på Mäster Samuelsgatan 9 i Stockholm. Presentationen sker på engelska och kan även följas via internet på www.nordnetbankab.wpengine.com. Anmälan sker på www.financialhearings.com.

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 8 februari 2013 kl. 08.30 (CET).

För ytterligare information kontakta verkställande direktör Håkan Nyberg, +46 8 506 330 36, + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se, CFO Jacob Kaplan, +46 8 506 334 21, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se.