2010-12-01

Børsfall i november lokket småsparerne tilbake til aksjemarkedet

Til tross for børsfall var det stemningsskifte blant småsparerne i november.

Private aksjesparere hos Nordnet, Netfonds, Saxo-Etrade og Skandiabanken har solgt mer aksjer enn de har kjøpt i hele 2010. I perioden mai til oktober nettosolgte småsparere aksjer for 804 millioner. I november så vi derimot et tydelig trendskifte hvor småsparere i stedet nettokjøpte aksjer for totalt 559 millioner kroner. Dette er det høyeste nettokjøpet av aksjer siden oktober i fjor.


See PDF

– Frykten og nervøsiteten for en eskalering av gjeldskrisen i Europa har vært tiltakende, og bidratt til å senke børsene, spesielt i siste halvdel av november. Mange småsparere gikk glipp av børsoppgangen i høst, og flere har benyttet børsfallet de siste ukene som en mulighet til å komme seg inn i markedet igjen på lavere nivåer, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Aktiviteten hos privatpersoner i aksjemarkedet økte også i november. Totalt ble det gjort 483.800 transaksjoner via de rene nettmeglerne. Dette er en økning på 16 % sammenlignet med oktober, og tilsvarer 14 % av alle transaksjonene på Oslo Børs. Nordnet Bank var største meglerhus på Oslo Børs målt i antall transaksjoner i november med en markedsandel på 7,9%.

De fem mest solgte aksjene blant privatpersoner i november var Xact Derivat Bear, Norwegian Air Shuttle, Norsk Hydro, Telenor og Statoil Fuel & Retail. De fem mest populære aksjene å kjøpe i november var REC, Yara, Xact Derivat Bull, PGS og Statoil.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

 

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER:  Oslo Børs Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
nov.09 2 820 992 12,00 % 4,40 % 2,60 % 1,90 %
des.09 2 401 914 11,00 % 4,30 % 2,50 % 1,90 %
jan.10 3 236 736 11,40 % 4,20 % 1,90 % 1,90 %
feb.10 3 138 196 10,90 % 3,60 % 1,80 % 1,60 %
mar.10 2 944 578 10,50 % 3,80 % 1,40 % 2,00 %
apr.10 3 145 654 9,00 % 3,40 % 2,38 % 1,85 %
mai.10 3 668 528 8,48 % 3,00 % 1,10 % 1,52 %
jun. 10 3 565 642 8,10 % 2,90 % 1,26 % 1,43 %
jul. 10 3 138 172 6,91 % 2,64 % 0,90 % 1,37 %
aug.10 2 971 306 8,15 % 3,16 % 1,72 % 1,48 %
Sep. 10 2 953 834 8,21 % 3,17 % 1,26 & 1,54 %
Okt.10 3 115 936 7,72 % 2,95 % 1,18 % 1,52 %
Nov. 10 3 463 738 7,91 % 3,20 % 0,93 % 1,93 %
           
OMSETNING: Oslo Børs* Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
nov.09 287 637 260 8,40 % 3,30 % 2,90 % 1,00 %
des.09 235 910 990 7,80 % 3,40 % 2,70 % 0,90 %
jan.10  329 529 540 8,20 % 3,50 % 2,00 % 0,90 %
feb.10 316 417 850 8,40 % 3,10 % 1,90 % 0,80 %
mar.10 284 714 360 7,10 % 3,10 % 1,40 % 0,90 %
apr.10 303 734 420 6,49 % 3,25 % 1,53 % 0,99 %
mai.10 319 957 640 6,47 % 2,86 % 1,26 % 0,77 %
jun. 10 271 917 930 6,88 % 3,19 % 1,50 % 0,88 %
jul. 10 204 367 500 5,81 % 2,80 % 1,11 % 0,93 %
aug. 10 245 194 230 6,61 % 3,13 % 1,75 % 0,93 %
Sep. 10 254 003 240 6,32 % 2,83 % 1,41 % 1,00 %
Okt.10 293 854 760 5,54 % 2,63 % 1,40 % 0,97 %
Nov. 10 321 169 130 5,30 % 2,65 % 1,01 % 1,05 %

 *Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i nov.

  Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt
  Aksje Trans. Aksje Nettosalg Aksje Nettokjøp
1 REC   57 810 Xact Derivat Bear   -106 930 572 REC   276 620 772
2 Norsk Hydro   31 666 Norwegian Air Sh.   -45 259 103 Yara   140 878 833
3 Yara   26 905 Norsk Hydro   -39 462 199 Xact Derivat Bull   88 419 653
4 Bionor Pharma   26 676 Telenor   -38 037 511 PGS   86 901 079
5 PGS   20 060 Statoil Fuel&Retail   -32 341 564 Statoil   46 003 527
6 Xact Derivat Bear   19 778 Marine Harvest   -26 973 802 DNO   42 025 419
7 Statoil   16 134 Subsea 7   -12 644 694 Sevan Marine   40 917 322
8 Sevan Marine   13 634 Fred. Olsen Energy   -11 998 516 Seadrill   35 711 469
9 Xact Derivat Bull   13 180 Frontline   -11 937 116 DnB NOR   28 073 127
10 Seadrill   11 358 Orkla   -11 667 727 Storebrand   23 508 899

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.

Files