2017-06-01

Börshandeln ökade med 30 % under maj

Under maj gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 102 987 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 102 585 avslut i snitt per börsdag. Totalt sett har det gjorts fler affärer under månaden än under föregående månad men snittet per dag är något lägre i maj jämfört med april.

Samtliga nordiska marknader steg under maj och noterade uppgångar på mellan 1-3 %. Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland gjorde 30 % fler affärer än under samma månad förra året, säger Johan Tidestad Kommunikationschef på Nordnet.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

Maj Maj Förändring April Förändring
2017 2016 ett år 2017 en månad
Antal avslut
Sverige 1 087 102 873 930 24,4% 999 973 8,7%
Norge 294 718 220 835 33,5% 239 358 23,1%
Danmark 350 694 293 520 19,5% 274 968 27,5%
Finland 370 473 233 529 58,6% 336 420 10,1%
Totalt 2 102 987 1 621 814 29,7% 1 850 719 13,6%
Snitt per börsdag 102 585 79 113 29,7% 105 755 -3,0%
Omsatt handelsbelopp
cash market (MSEK)
63 294 53 227 18,9% 56 163 12,7%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.