2016-07-05

Brexit frykten har gjort kundene nervøse

I fjor nettokjøpte private fondskunder hos Nordnet fond for over 1,5 milliarder fra januar til juni. I år er det kun nettokjøpt fond for 116 millioner i samme periode. Nedsalget i juni er på hele 123 millioner og dette er tredje måned på rad hvor det selges mer fond enn det kjøpes. 


– Usikkerheten og frykten rundt Brexit har spredd seg til våre fondskunder. Dette er tall som reflekterer usikkerheten og frykten som herjer rund Storbritannias EU-exit. Vi ønsker jo gjerne at kundene våre tenker langsiktig med sin fondsparing, og all historie tilsier at det er fornuftig. Dessverre er det alt for få nordmenn som sparer i fond. Spesielt i disse tider hvor man får veldig lav avkastning i bank. Jeg frykter at mange selger fondene sine, i håp om at de kan få kjøpt de billigere tilbake. Det er høy risiko i disse dager hvor markedet er veldig uforutsigbart, sier Tom Hauglund

Totalt ble det nettokjøpt rentefond for 33 millioner i juni, nettosolgt 15 millioner i kombinasjonsfond, mens det ble nettosolgt aksjefond for hele 141 millioner. De mest kjøpte fondene var KLP Obligasjon, Nordea Stabile Aksjer og Holberg Triton.

– Kjøpstoppen domineres av KLP Obligasjon, Nordea Stabile aksjer og Holberg Triton. Dette er tydelig tegn på at kundene trekker penger inn i renter eller tryggere havner. Holberg Triton som er et sjømatfond som har hatt en eventyrlig avkastning i år, og de sto veldig godt imot nedgangen tidligere i år. Konsum er mot-syklisk i svakere markeder, så dette er investorer som allokerer penger inn i aktiva som har gjort det bra i både gode og dårlige markedsklimaer, sier Hauglund.

De mest solgte fondene i juni var Delphi Nordic, DNB Nordic Tech og KLP Obligasjon 3 år. 

– Listen over de mest solgte fondene bekrefter egentlig at kundene er blitt mer forsiktige. Vi kan se at kundene selger seg ned i teknologi, biotek og SMB, noe som er tydelig tegn på redusert risikovilje, avslutter Hauglund. 

Mest kjøpte fond:   Mest solgte fond:
KLB OBLIGASJON 5 ÅR
NORDEA STABILE AKSJER
HOLBERG TRITON
ALFRED BERG LANG OBLIGASJON
NORDNET SUPERFONDET NORGE
KLP OBLIGASJON GLOBAL
STOREBRAND HØYRENTE
SECTOR HEALTHCARE
KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA
KLP AKSJE VERDE INDEKS
  DELPHI NORDIC
  DNB NORDIC TECH
  KLP OBLIGASJON 3 ÅR
  DELPHI KOMBINASJON
  HANDELSBANKEN NORGE
  FORTE TRØNDER
  FRANKLIN BIOTECH
  DNB GLOBAL INDEKS
  CARNEGIE SMB
  ALFRED BERG GAMBAK

 For mer informasjon kontakt: Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge | +47 928 15 234 | tom.hauglund@nordnet.no |Twitter: @TomNordnet

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Nordnet AB (publ) er notert på Nasdaq Stocholm. Besøk oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.