2020-02-03

Coronaviruset skaper frykt blant Nordnets kunder

Januar har vært en måned preget av frykt og store svingninger på verdens børser. Etter en solid opptur i høst har coronaviruset satt en støkk i verdens aksjemarkeder. Nordnets private sparere reagerte med å nettoselge et stort antall aksjer.

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 17,2 milliarder kroner i januar og netto ble det solgt for 255 millioner kroner. Yara troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 143 millioner. Nel topper salgslisten, med et nettosalg på 140 millioner kroner.

 • Aldri før har Nordnet hatt en så høy omsetning i løpet av en måned som vi har sett i januar. Med en omsetning på 17,2 milliarder kroner er dette en økning på over 40 prosent i forhold til en gjennomsnittsmåned. Nyheten om coronaviruset, og kurssvingningene dette har medført, er helt klart grunnen til denne enorme økningen i omsetning. Ved store fall på Oslo Børs trigges både kjøps- og salgsknappen til våre kunder, forteller Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet.
   
 • Yara har igjen vært lansert som et av de selskapene som analytikerne har mest tro på i det nye året. Det gjenstår nå å se om selskapet klarer å levere på markedets forventninger, sier Johannesen.

Børsmåneden januar var øvrig preget kvartalspresentasjoner og nyheter knyttet til utviklingen av coronaviruset i Kina. Januar måned endte ned 1,3 prosent for Oslo Børs. Ettersom WHO har erklært krisetilstand i Kina og følger utviklingen og smittefaren nøye. Frykten baserer seg i hovedsak på om vi vil se en ytterligere spredning og om viruset skulle mutere, noe som vil skape ytterligere problemer. Flere tiltak gjøres også i Kina og verden for øvrig og håpet er nå at en vaksine skal utvikles raskt.

 • Skulle dette bli en global epidemi kan det i ytterste konsekvens kjøre verdensøkonomien inn i en global resesjon. Foreløpig har viruset vist seg å ha en relativt lav dødelighet, men jo lengre det går uten at man får utviklet en vaksine, jo verre blir det, forteller investeringsøkonomen.
   

USA startet året i et forrykende tempo med stadig nye toppnoteringer. Den siste perioden har også de fått merke viruset og man har sett at de amerikanske indeksene har falt i slutten av januar. Samtidig har flere av de store selskapene rapportert gode tall. Her kan man trekke frem Apple, Microsoft og Amazon som alle har slått markedets forventinger. Verdens sentralbanker har også hatt rentebeslutninger denne måneden, og konklusjonen der er at renten blir holdt uendret, og fortsatt på lave nivåer i overskuelig fremtid. Dette er isolert positivt for aksjemarkedet og underbygger den velkjente «Tina-effekten» (There is no alternative to stocks).

Nordnets kunder har i januar måned kjøpt sykliske selskaper, som Yara, Hunter Group og Frontline.

 • Selv om tankmarkedet har fått hard medfart i forbindelse med utbredelsen av coronaviruset i Kina, ser vi at våre kunder har stor tro på selskaper som Frontline og Hunter Group. Til tross for at 1. kvartal historisk er et dårlig kvartal, med kinesisk nyttår og nå virusepedemi, ser det fundamentale markedet bra ut og ratene er fortsatt godt over break even-nivåene til rederiene, forteller Johannesen.

På salgstoppen i januar troner NEL, Scatec Solar og Funcom de mest solgte aksjene.

 • Selv om Scatec Solar kom med kvartalstall litt under markedets forventinger har selskapet steget over 20 prosent så langt i år. Med en fantastisk utvikling så langt i år, kombinert med litt utrygge tider anser jeg dette som en klassisk gevinstsikring, sier Mads Johannesen.

Tencent la i januar inn bud på det norske selskapet Funcom tilsvarende 17 kroner per aksje.  

 • Tencent er et av verdens 10 største selskaper i markedsverdi og la i løpet av januar inn et bud tilsvarende 17 kroner per aksje. Med en budpremie på nesten 30 prosent og en anbefaling fra styret om salg har de fleste kundene valgt å sikre gevinsten. Selv om det er synd at nok et teknologiselskap forsvinner fra børsen, har de fleste av våre kunder tjent gode penger på Funcom, kommenterer Johannesen.

Fondskunder og aksjekunder reagerte motsatt på uro

Normalt pleier fondskunder og aksjekunder i Nordnet å gå i takt. I januar var det ikke slik. I årets første måned nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 500 millioner, mens de solgte enkeltaksjer.

De to andre månedene de to siste årene med store avvik mellom disse to kundegruppene var februar 2018 og oktober 2018. I begge disse månedene falt verdens børser til dels kraftig. Da benyttet aksjekundene korreksjonen som en kjøpsmulighet, mens fondskundene ble skremt og solgte. Denne gangen er det motsatt. Nå er det fondskundene som er på kjøper’n, mens aksjekundene selger unna. 

 • Jeg har ingen god forklaring på denne forskjellen. Kunder som handler enkeltaksjer er normalt mer kortsiktige og mer opportunistiske enn de som handler fond. De som selger aksjer nå tror nok at de kan kjøpe tilbake aksjene til en lavere pris på et senere tidspunkt, eller de frykter en langvarig nedtur. Fondskundene kjøper vanligvis fond fordi de skal eie fondene i mange år, og tror tydeligvis ikke på at coronaviruset skal få en langsiktig negativ effekt, avslutter investeringsøkonomen.

Mest kjøpte aksjer

Selskap Kjøp i kroner
Yara International 143 865 332
Hunter Group 67 334 108
Frontline 51 677 853
Norsk Hydro 41 728 530
Kahoot! 36 225 611
Norwegian Air Shuttle 34 236 417
Pareto Bank 26 052 739
Europris 19 500 771
ADS Crude Carriers 18 490 466
XXL 18 360 113

Mest solgte aksjer

Selskap Salg i kroner
NEL -140 244 491
Scatec Solar -119 385 787
Funcom -73 434 064
TGS-NOPEC Geophysical Company -71 211 021
Telenor -51 856 167
Norwegian Finans Holding -36 933 451
Equinor -33 721 343
Avance Gas Holding -29 129 112
SalMar -25 330 519
REC Silicon -21 517 722

 

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.