2011-12-29

Danskerne tror på stigende aktiekurser i 2012

59% af danskerne tror på en stigende børs i 2012, mens 22% tror den vil forblive uændret. Kun 19% tror på faldende aktiekurser. Især danske mænd er positive på børsens vegne, hele 66% tror på en stigende børs. Når det gælder udsigterne for privatøkonomien, tror 45% af danskerne, at de vil have samme økonomiske forudsætninger i 2012 som i 2011. Dog forventer en stor del af den yngre generation sig bedre økonomiske vilkår.


Selvom hovedparten af danskerne tror på en stigende børs i 2012, forventer 26% dog kun en ret moderat stigning på 1-9%. 15% af danskerne forventer en stigning på mellem 10 og 19%, og 18% forventer en stigning på 20% eller mere. En stor minoritet på 19% af danskerne tror, at børsen vil falde næste år.

– I løbet af 2011 faldt Københavns Fondsbørs eliteindeks C20 med mere end 15%, og jeg tror at mange tænker, at kurserne snart må begynde at stige igen. Samtidig har der fra mediernes side været meget fokus på den store indsats, som der i EU-regi gøres for at få bugt med gældskrisen, og der er nok en generel forventning om, at det vil få en positiv effekt i det kommende år, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark.

Uændret syn på privatøkonomi, men optimistiske unge
Når det gælder forventningerne til egen privatøkonomi, tror næsten halvdelen af danskerne, 45%, at den vil forblive uændret i forhold til 2011. Der er lidt flere danskere, som forventer, at det vil gå fremad for deres privatøkonomi næste år, end danskere som forventer en nedgang (27% vs. 23%). Størst optimisme finder man blandt de yngre generationer. I gruppen som er 23-35 år, tror lidt over halvdelen, at de vil få en bedre økonomi i 2012.

– Umiddelbart virker det naturligt, at det er den yngre generation, som tror på en bedre økonomi. Når man er ung, har man typisk ambitioner om at gøre karriere, man vil gøre en forskel. Det er derfor også positivt at se, at så mange unge ser lyst på fremtiden. Havde vi set den modsatte tendens, at den yngre generation resignerede, ville jeg for alvor blive bekymret. En stærk tro på fremtiden er en forudsætning for en positiv økonomisk udvikling, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark.

Skatteplanlægning ikke populært
Kun 3% af danskerne angiver, at de vil sælge tabsgivende aktier inden årsskiftet for at undgå at betale skat for aktier, som er solgt med gevinst. 8% har endnu ikke bestemt sig, og 44% angiver, at de ikke ejer værdipapirer.

– Selvom danskerne i højere og højere grad investerer og sparer op i værdipapirer, ser vi her en tydelig forskel i forhold til vores naboland Sverige, hvor aktiekulturen er mere moden end herhjemme. I en tilsvarende undersøgelse i Sverige angav kun 25%, at de ikke havde værdipapirer, og 8% ville sælge tabsgivende aktier i skatteplanlægningsøjemed, mens 16% endnu ikke havde bestemt sig, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark.

Rapporten bygger på en undersøgelse gennemført via CINT i uge 47, hvor mere end 1000 danske deltagere besvarede et online spørgeskema. Deltagerne udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, og resultatet er rapporteret med en sikkerhed på 95% (fejlmarginalen i svarene ca. ± 3%).

For yderligere information, kontakt venligst
Max Gandrup, Landechef for Nordnet Danmark
Mobil: +45 24 29 15 00 eller +46 709 89 00 71
E-mail: max.gandrup@nordnet.dk

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 405,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files

Images