2006-07-20

Delårsrapport januari-juni 2006

Vår starka utveckling fortsätter

Resultatutveckling första halvåret
• Rörelseintäkterna ökade med 92% till 350,5 (182,8) mkr
• Resultatet (efter skatt) ökade med 150% till 128,0 (51,1) mkr
• Resultatet per aktie (efter skatt) ökade med 152% till 0,78 (0,31) kr
• Rörelseresultatet (före skatt) ökade med 159% till 178,9 (69,0) mkr

Resultatutveckling andra kvartalet
• Rörelseintäkterna ökade med 89% till 176,5 (93,2) mkr
• Resultatet (efter skatt) ökade med 139% till 61,5 (25,7) mkr
• Resultatet per aktie (efter skatt) ökade med 131% till 0,37 (0,16) kr
• Rörelseresultatet (före skatt) ökade med 147% till 85,8 (34,8) mkr

Verksamhetsutveckling
• Antal aktiva depåer ökade med 18.600 till 135.900 motsvarande 16% sedan årsskiftet (117.300) och på årsbasis med 27% (106.900)*
• Det totala depåvärdet ökade med 55% till 41,3 (26,7)* mdr kr
• Depåvärdet för Nordnet Pension ökade till 2,5 (0,1)* mdr kr
• Antal avslut per dag ökade med 74% till 33.900 (19.500)*
• Inlåningen ökade med 74% till 6,1 (3,5)* mdr kr
• Utlåningen ökade med 50% till 2,8 (1,9)* mdr kr

* Jämfört med första halvåret 2005

Files