2007-07-18

Delårsrapport januari–juni 2007

Ny webbtjänst med unik användarvänlighet

Resultatutveckling första halvåret
• Rörelseintäkterna ökade med 12% till 394,2 (350,5) mkr
• Resultatet minskade med 3% till 124,5 (128,0) mkr
• Resultatet per aktie minskade med 4% till 0,75 (0,78) kr
• Rörelseresultatet minskade med 2% till 176,0 (178,9) mkr

Resultatutveckling andra kvartalet
• Rörelseintäkterna ökade med 7% till 188,7 (176,5) mkr
• Resultatet minskade med 10% till 55,1 (61,5) mkr
• Resultatet per aktie minskade med 11% till 0,33 (0,37) kr
• Rörelseresultatet minskade med 9% till 78,3 (85,8) mkr

Verksamhetsutveckling
• Antal konton ökade med 23% till 167 300 (135 900)*
• Det totala sparkapitalet ökade med 39% till 57,3 (41,5) mdr kr*
• Antal avslut per dag ökade med 8% till 36 600 (33 900)*
• Sparkapitalet i fonder ökade med 62% till 6,5 (4,0) mdr kr*
• Sparkapitalet för Nordnet Pension ökade med 137% till 5,8 (2,5) mdr kr*
• Ny webbtjänst lanserades på Nordnets samtliga sex marknader

* I jämförelse med motsvarande period 2006

VD-ord

”Grymt bra med nya sajten” *

Med hjälp av våra prisbelönta tjänster sparar våra kunder smartare. Vi erbjuder mycket låga avgifter och maximal valfrihet med tjänster och information som på ett enkelt sätt hjälper kunden.

Vi har nyligen lanserat en ny webbtjänst, som med sin revolutionerande enkelhet och användarvänlighet ger våra kunder ännu bättre förutsättningar att spara smartare. Ett av de viktigaste konkurrensmedlen är att erbjuda marknadens bästa sajt för sparande – och det gör vi.

Det går bra för oss. Vi växer starkt under hög lönsamhet. Under första halvåret växte vi med 17 800 nya konton, vilket motsvarar 12% och är nära vårt mål om 25% för helåret. Försäkrings- och pensionssparandet samt fondsparandet ökar starkt. In- och utlåningen ökar. Detta medför att våra intäkter vid sidan om courtaget har haft en mycket positiv utveckling med sänkt risknivå och ökad kostnadstäckning. Kostnadsutvecklingen är enligt plan. Affärsutvecklingen håller högt tempo och vi rullar ut våra tjänster på fler marknader. Under andra halvåret kommer tjänste-lanseringarna att hålla fortsatt högt tempo och vi utökar också försäljningsresurserna. Inför 2008 kommer vi att ha bättre tillväxtförutsättningar än någonsin och vår tillväxt i antal konton har då förutsättningar att väsentligt överstiga vårt nuvarande mål om 25% per år.

Resultatutvecklingen jämfört med förra året har inte varit lika god som vår verksamhetstillväxt. Anledningarna till detta är flera. Den ökade tillväxten i Tyskland och Finland och den courtagepress som råder på den nordiska marknaden har medfört att den genomsnittliga intäkten per avslut sjunkit, samt att kostnaderna har ökat med anledning av satsningar på expansion och framtida tillväxt. Prispressen på finansiella tjänster fortsätter. Våra satsningar på tillväxt och expansion kommer att medföra högre volymer till låga marginalkostnader som kompenserar för prispressen.

Låt mig avsluta med att citera några kunder som kommenterat vår nya webbtjänst.

”Det ser ut som att ni inte bara följer utvecklingen, utan leder den vad gäller användarvänlighet!” *
”Grymt bra med nya sajten!” *
”Är kanon… Tack för det. Enkelt och logiskt att navigera. Bättre översikt över min depå.” *
”Vill bara säga att nya layouten och funktionerna är underbara! Ni har lyckats kanonbra.” *

Befria dina pengar!

Klas Danielsson

*Citat från kunder som lämnat synpunkter på den nya webbtjänsten

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, vd, 08-506 330 30, 0708-74 45 74, klas.danielsson@nordnet.se

Files