2013-07-17

delårsrapport januari – juni 2013


Nordnet är en nordisk nätbank. Vi erbjuder smarta tjänster som gör det enkelt att spara och låna. Du når oss genom webben, mobilen, läsplattan eller någon av våra handelsapplikationer. Hos oss kan du handla med aktier på börser från hela världen, investera i de bästa fonderna, eller placera pengarna på ett sparkonto med bra ränta. Våra lånetjänster innefattar såväl vanliga privatlån som värdepappersbelåning. Hos Nordnet betalar du bara för de tjänster du utnyttjar, och vi har inga årsavgifter eller andra fasta kostnader. Vi utmanar, förändrar och förenklar, med spararnas bästa framför ögonen.

april – juni 2013

Rörelseintäkterna ökade med 2 procent till 238,2 MSEK (233,4 MSEK)
Periodens resultat efter skatt ökade med 33 procent till 54,9 MSEK (41,3 MSEK)
Resultat per aktie före utspädning ökade med 33 procent till 0,31 SEK (0,24 SEK)

januari – juni 2013

Rörelseintäkterna minskade med 3 procent till 482,3 MSEK (498,3 MSEK)
Periodens resultat efter skatt minskade med 2 procent till 112,1 MSEK (113,9 MSEK)
Resultat per aktie före utspädning minskade med 2 procent till 0,64 SEK (0,65 SEK)

_________________________________________________________________

Förvärv av det sociala investeringsnätverket Shareville
Utsedda till ”Årets bank/börsmäklare” i Danmark för femte året i rad
Avgiftsbefriat de finska spararna genom avskaffandet av köp- och säljavgifter på fonder

vd-kommentar

Det senaste kvartalet har varit en händelserik period på världens finansmarknader. Hoppfulla signaler och orosmoln har avlöst varandra, och efter en stark inledning på året föll kurserna på de nordiska börserna tillbaka under andra kvartalet.

En längre period av osäkerhet om den ekonomiska tillväxten på global nivå, kombinerat med stora svängningar på börserna och dramatiska prisfall inom enskilda sektorer, har lett till en mer försiktig inställning till direktägande i aktier bland privatsparare. Trenden är att spararna placerar i fonder och olika former av ränteprodukter. För Nordnets del har detta inneburit att antalet aktieaffärer för årets första sex månader har minskat med 6 procent jämfört med 2012, medan tillväxten i fondaffären har varit stark. Vi har nu passerat 100 000 fondsparare, motsvarande en tillväxt med 7 procent sedan ingången av året, och våra kunders fondkapital är rekordhöga 22,7 miljarder kronor. Som ett uttryck för vår ambition att leda utvecklingen inom sparandeområdet, har vi som första aktör på den finska marknaden tagit bort alla köp- och säljavgifter på de fonder som finns på Nordnets plattform. Samtidigt fortsätter vårt erbjudande inom börshandlade fonder fortsätter att attrahera nya kunder.

Vår tillväxt fortsätter, ett faktum jag är stolt och ödmjuk inför. Under andra kvartalet valde drygt 5 000 nordiska privatpersoner att starta ett sparande på Nordnet, och vår kundbas uppgår nu till närmare 380 000 personer. Nettosparandet under april-juni uppgick till 2,2 miljarder vilket är en ökning med 10 procent jämfört med samma period förra året. Vårt rörelseresultat för andra kvartalet blev 68 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 28 procent jämfört med samma period förra året. Förklaringen finns i såväl högre intäkter som lägre kostnader. Det låga ränteläget fortsätter att pressa våra intäkter på räntesidan, men vi har lyckats balansera detta med ett generellt lägre kostnadsläge och en förbättring av intäkterna från bland annat fonddistribution.

Våra fokusområden under kvartalet har varit innovation och socialt sparande. Att ligga i framkant när det gäller innovation är en förutsättning för att vara ett relevant alternativ för sparare. När jag frågar våra kunder vad som är viktigast när det gäller val av nätbank svarar de flesta att webbtjänstens innehåll och utformning är den faktor som väger tyngst. Här är vår agenda tydlig – vi ska leverera ett överlägset digitalt erbjudande till de nordiska spararna. Det gäller såväl hur du trivs och hittar i den elektroniska butiken – användarvänligheten – som vilka produkter som finns på hyllorna.

Trenden att konsumenter med hjälp av digitala kanaler blir allt mer sociala återfinns även inom sparandeområdet. I juni köpte Nordnet majoriteten av Shareville; en svensk tjänst där medlemmar kan investera i aktier och fonder för fiktiva pengar samt följa och diskutera sparande med andra användare. Vår tanke med Shareville är att lansera tjänsten även i Norge, Danmark och Finland och att integrera Shareville och Nordnet. Med hjälp av Shareville vill vi bryta bankernas monopol på att kommunicera med sina kunder, och frigöra kraften i den kollektiva kunskap som finns hos de nordiska spararna. Vi vill skapa ett digitalt samhälle där kunder delar med sig av erfarenheter och inspirerar varandra till bra affärer.

Hör gärna av dig till mig med frågor eller synpunkter på vår verksamhet. Ni når mig på hakan.nyberg@nordnet.se, Nordnetbloggen eller Twitter (@CEONordnet).

Håkan Nyberg

PS. Jag glömde nämna att Nordnet i maj av Aktionærforeningen blev utnämnda till ”Årets bank/börsmäklare” på den danska marknaden för femte året i rad!
 

För ytterligare information kontakta verkställande direktör Håkan Nyberg, +46 8 506 330 36, + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se, CFO Jacob Kaplan, +46 8 506 334 21, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se.

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 17 juli 2013 kl. 08:30 (CET).