2013-04-24

delårsrapport januari – mars 2013


januari – mars 2013

Rörelseintäkterna minskade med 8 procent till 244,0 MSEK (264,9 MSEK)
Periodens resultat efter skatt minskade med 21 procent till 57,1 MSEK (72,5 MSEK)
Resultatet per aktie före utspädning minskade med 21 procent till 0,33 SEK (0,41 SEK)

Fortsatt bra kundtillväxt, välkomnar närmare 7 000 nya kunder
Hög sparvilja bland privatpersoner, 3,7 miljarder i nettosparande
Nordnet först i Norden med courtagefritt månadssparande i börshandlade fonder
Lansering av Räntetorget – en portal för lågriskplaceringar från marknadsledande aktörer

vd-kommentar

Många av oss använder mottot ”nytt år, nya friska tag”. Det kan gälla ett sundare leverne eller att se över sitt sparande. Gamla aktier och fonder rensas ut och nya placeringar tas in i portföljen. Den allmänt höga ekonomiska aktiviteten kring årsskiftet leder till hög omsättning på börserna, vilket gör att det första kvartalet traditionellt sett är en av Nordnets starkaste perioder. Under inledningen av 2013 har såväl sparviljan som börshumöret pekat i positiv riktning, framför allt under årets första två månader.

Tillväxten av sparkapital och nya kunder är fortsatt stark. Under kvartalet var nettosparandet 3,7 miljarder kronor och vi välkomnade närmare 7 000 nya kunder till Nordnet. Jag har tidigare pekat på Nordnets möjligheter att ta marknadsandelar inom bland annat pension, kontantsparande och fonder, och under kvartalet har vi realiserat ett antal initiativ i syfte att skapa tillväxt inom dessa områden. I mars lanserade vi Räntetorget – en portal för lågriskplaceringar från marknadens bästa aktörer. Under samma månad lanserade vi som första bank i Norden courtagefritt månadssparande i börshandlade fonder. Inte minst i Finland är det befogat att tala om succé för tjänsten, då närmare 1 000 kunder anslutit sig under de första veckorna. På den danska marknaden fortsätter vår nyligen inrättade flyttservice att avgiftsbefria danska pensionssparare i hög takt. Vi visar vägen genom kundvänlig innovation och har förflyttat oss från nätmäklare till Nordens ledande nätbank inom sparande.

Riskviljan hos privatspararna begränsas dock fortfarande av en osäker världsekonomi, och den akuta situationen på Cypern i mars påminde oss om att skuldkrisen i Europa inte är över. Med tanke på förutsättningarna i omvärlden är jag nöjd med vårt resultat. Intäkterna uppgick till 244 miljoner kronor, och rörelseresultatet blev drygt 70 miljoner. Såväl intäkterna som vinsten är lägre än för första kvartalet under 2012. Den största förklaringen finns i det låga ränteläget vilket minskar intäkterna från vår utlåningsverksamhet och påverkar avkastningen på vårt inlåningsöverskott negativt. Som konsekvens av den lägre riskviljan har även intäkterna från värdepappershandeln minskat. Vi balanserar detta genom att visa fortsatt återhållsamhet på kostnadssidan, och håller fast vid den nivå vi tidigare har kommunicerat som rimlig i nuvarande marknadsklimat, cirka 60 miljoner per månad.

Jag får ofta frågan om Nordnet ska bli fullservicebank. Det enkla svaret är nej. Den ökade digitaliseringen leder till att konsumenter blir mer och mer medvetna. Människor diskuterar med varandra online, jämför priser, läser recensioner och influeras av användarbetyg. Trenden att välja de bästa tjänsterna från olika leverantörer är starkare än den att samla sitt finansiella engagemang hos ett och samma bolag. I en sådan värld ser jag att vi ska fokusera på det vi gör bäst, och inte sträva efter att bli våra kunders enda bank. Det som däremot kommer att vara av stor vikt är användarupplevelsen – ett område där vi kommer att lägga stort fokus. Vårt mål är att skapa en enkel och intuitiv digital butik, och fylla hyllorna med ett spännande produktutbud som står på spararnas sida. Jag hoppas att du vill följa med oss på den resan.

Som vanligt når du mig på hakan.nyberg@nordnet.se eller Nordnetbloggen. Och nu också på twitter – följ mig på @CEONordnet.

Presentation för investerare, analytiker och media
Vd Håkan Nyberg och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor onsdagen den 24 april klockan 13:00 CET i en telefonkonferens/audiocast. Presentationen sker på engelska och kan följas på www.nordnetbankab.wpengine.com. Nummer för deltagande på telefon är +46 (0)8 519 993 62 (Sverige) eller +44 (0)207 660 2079 (UK).

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 24 april 2013 kl. 08:30 (CET).

För ytterligare information kontakta verkställande direktör Håkan Nyberg, +46 8 506 330 36, + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se, CFO Jacob Kaplan, +46 8 506 334 21, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se.