2009-11-12

Det kvindelige investeringsparadoks

Nordnet har gennemført en undersøgelse, som viser, at kvinder, som ellers traditionelt er mere forsigtige investorer, ved at investere i et mindre antal aktier løber større risici end mændene på dette punkt – et kvindeligt investeringsparadoks.

Undersøgelsen bekræfter den almindelige opfattelse, nemlig at mænd er mere risikovillige i sine placeringer end kvinder. På et punkt er billedet dog anderledes.

– Vi kan se, at kvinder ejer aktier i færre selskaber. Alt andet lige indebærer det, at kvinderne tager en større risiko i deres investeringer. Dermed opstår noget af et kvindeligt investeringsparadoks, hvor kvinder, formentlig utilsigtet, tager en større risiko i deres investeringer, end de ønsker, siger Max Gandrup, Country General Manager Nordnet Denmark.

Mænd Kvinder
Aktieandel i porteføljen 91 % 91 %
Gennemsnitligt antal selskaber 4,71 4,25
Gennemsnitlig belåningsgrad 7,90 % 5 %
Gennemsnitligt antal handler
pr. måned 5,22 3,24

– At have flere forskellige selskaber i porteføljen medfører generelt set en lavere risiko. Samtidig er det faktum, at mændene har næsten 60 procent større belåningsgrad end kvinderne, et tegn på, at de er parate til at tage større risici. Større risikovillighed plejer også at føre til et højere aktivitetsniveau, og vi kan se, at mænd har en væsentlig højere aktivitet end kvinderne, siger Max Gandrup.

Nordnet har undersøgt forskellen mellem kvinders og mænds investeringer. Undersøgelsen omfatter hvilke aktier, som er mest populære at eje blandt danske kvinder og mænd, hvor mange aktier kvinder og mænd ejer, samt hvor høj belåningsgrad og aktivitetsniveau som hhv. kvinder og mænd har i sine porteføljer. Undersøgelsen er et øjebliksbillede fra oktober 2009 og baserer sig på statistik fra Nordnet Danmarks ca. 16.000 brugere.

En mere detaljeret redegørelse kan rekvireres ved henvendelse til Max Gandrup på max.gandrup@nordnet.dk eller på nordnet.dk under Om Nordnet.