2012-01-02

Disse aksjene kjøpte vi mest i desember.


Det ble en avventende desember for private aksjeinvestorer hos Nordnet, Netfonds, Saxo*Privatbank og Skandiabanken med kun 316 tusen aksjehandler. Dette er en nedgang på 28 prosent sammenlignet med november, og en nedgang på18 prosent sammenlignet med desember 2010.

De private aksjeinvestorene fortsatte å selge aksjer, også i fjorårets siste måned. Totalt nettosolgte privatpersoner aksjer for 292 millioner i desember.

– Den gradvis reduserte risikoviljen vi har sett i høst fortsatte tilsynelatende også inn i desember. Det var lyspunkter i markedet i desember, og det skal legges til at et salg av aksjer mot årets slutt er normalt og følger et typisk sesongmønster. Mange rydder i porteføljen og selger aksjer før nyttår, og bruker januar til å kjøpe seg opp i aksjer igjen, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

De mest nettokjøpte aksjene i desember var Aker Solutions og DNB, mens de mest nettosolgte aksjene var Statoil og Yara.

– Den tydeligste trenden vi ser blant privatpersoner i desember er at de foretrekker oljeservice fremfor rene oljeaksjer. Rene oljeselskaper, som Statoil og DNO, er solgt, mens oljeservice, og spesielt Aker solutions og Subsea 7, er kjøpt, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Mest kjøpt i desember: Mest solgt i desember:
1 Aker Solutions 1 Statoil
2 DNB 2 Yara
3 REC 3 Inmeta Crayon
4 RCL 4 DNO
5 Subsea 7 5 Golden Ocean
6 Golar LNG 6 PGS
7 DNB OBX Derivat Bear 7 Xact Derivat Bear
8 Algeta 8 Xact Derivat Bull
9 Kongsberg Automotive 9 Kverneland
10 Northland Resources 10 Norsk Hydro

Kilde: Nordnet og Oslo Børs. For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)


*Nettokjøp/salg hos Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken i millioner kroner 

*Tall i tusen


Vedlegg 2:
De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i des.


* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabankens kunder.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 394,700 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

 

 

Files