2006-01-02

Ekstrem handel i DNO i desember – 60% flere transaksjoner

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det
norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på 265.046
transaksjoner i desember, mot 219.097 i november. Internettmeglerne stod
for 22,79% av antall transaksjoner på Oslo Børs i desember, mot 20,84% i
november. Internettmeglernes handelsvolum endte på 23,31 mrd. i
desember, tilsvarende en markedsandel på 8,73%. Tilsvarende tall i
november var 19,37 mrd. og en markedsandel på 6,89%.

Sammenlignet med desember i fjor er økningen i antall transaksjoner
60,1%.

Nordnet er største megler på Oslo Børs målt i antall transaksjoner med
en markedsandel på 14,46% i desember.

”Desember måned er tradisjonelt en hektisk måned, siden det er mange
investorer som realiserer tap eller gevinst. Samtidig ble det
gjennomført ekstremt mange handler i DNO, og dette bidro sterkt til
økningen i antall handler sammenlignet med november”, sier daglig leder
Lars Thorstensen i Nordnet Norge.

DNO mest populær i desember

DNO var mest populær blant enkeltaksjene, med hele 53.699 transaksjoner
i desember. De ti mest populære aksjene i desember blant
privatinvestorer var DNO, Petrolia Drilling, Opticom, Pan Fish, Crew
Gold Corporation, Altinex, Fast, Tomra, Tandberg og Rocksource. Se
vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest
populære aksjene omsatt via Internett i desember.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47
92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2004 Q1-2005 Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Des 05
Nordnet 90 465 105 348 104 546 139 988 154 897 168 185
Netfonds 42 613 48 784 48 142 63 212 66 366 70 972
Skandiabanken 11 423 14 952 15 109 23 930 22 424 25 889

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2004 Q1-2005 Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Des 05
Nordnet 14,00% 14,54% 13,73% 13,91% 13,55% 14,46%
Netfonds 6,59% 6,73% 6,32% 6,28% 5,80% 6,10%
Skandiabanken 1,77% 2,06% 1,98% 2,38% 1,96% 2,23%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Apr-05 Mai-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Okt-05 Nov-05 Des-05
Nordnet 14,51% 11,62% 13,85% 12,60% 14,63% 14,13% 12,68% 13,53% 14,46%
Netfonds 6,64% 5,32% 6,44% 5,99% 6,83% 5,94% 5,72% 5,58% 6,10%
Skandiabanken 1,98% 1,46% 2,26% 2,39% 2,57% 2,18% 1,91% 1,73% 2,23%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs
Okt- Nov- Des-
Apr-05 Mai-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 05 05 05
Nordnet 4,24% 3,65% 4,21% 3,59% 5,29% 4,75% 3,77% 4,53% 5,67%
Netfonds 1,74% 1,63% 2,02% 1,83% 2,40% 1,97% 1,81% 2,03% 2,56%
Skandiabanken 0,28% 0,20% 0,37% 0,38% 0,47% 0,39% 0,32% 0,33% 0,50%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner desember
1 DNO 53 699
2 Petrolia Drilling 16 103
3 Opticom 13 368
4 Pan Fish 8 586
5 Crew Gold Corporation 8 512
6 Altinex 8 422
7 FAST 7 008
8 Tomra 6 863
9 Tandberg 6 725
10 Rocksource 5 826

Files