2010-11-30

En halv million nordmenn har mindre enn 5.000 kroner i buffer

TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere i Norden er til å takle eventuelle uventede utgifter. Undersøkelsen er gjennomført i november 2010. Den bygger på 4.000 intervju med nordmenn, dansker, svensker og finner i alderen 16-74 år.

Oppsummering

Nordmenn har den beste økonomiske bufferen i Norden og står derfor best rustet til å takle eventuelle uventede utgifter.
Norske kvinner er mest likestilte og har den beste økonomiske bufferen i Norden.
Det er store regionale forskjeller i Norge

Folk bosatt på Østlandet, med unntak av Oslo og Akershus, har den dårligste økonomiske bufferen i Norge, og sparer også minst regelmessig.
Folk bosatt på Sør- og Vestlandet har best økonomisk buffer i Norge, og sparer også mest regelmessig.

Unge voksne har en dårlig økonomisk buffer, og velger heller å bruke penger enn å spare penger. De ønsker derimot å spare mer og savner gode rutiner for hvordan de skal/bør spare.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Anders Skar, Daglig leder på Nordnet Norge, +47 959 22 277
anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 347,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files