2012-05-18

Enorm interesse for Facebook-aksjen

Verdens største sosiale nettverk blir ”allemannseie” når Facebook børsnoteres i dag. Interessen i forkant har vært større enn for noen annen børsnotering og den kan medføre en dobling av antall aksjeeiere i Norge, viser en undersøkelse Nordnet Bank har gjort. 


I undersøkelsen svarer 84 prosent av befolkningen mellom 18 og 70 år at de har en Facebook konto og det er naturlig nok den yngre delen av befolkningen som er overrepresentert.

– Facebook er et medium de aller fleste av oss har et forhold til. Enten bruker man kontoen sin aktivt, eller så tar mange avstand fra det, men de aller fleste har på et eller annet tidspunkt uansett opprettet en konto. Mye av kommunikasjonen som tidligere gikk via sms og e-post går i dag via Facebook. Derfor har også interessen for denne børsnoteringen tatt helt av, sier Spareøkonom i Nordnet, Sissel Olsvik Vammervold.

Hele en av fire svarer at de kan tenke seg å kjøpe Facebook-aksjen når den nå blir tilgjengelig på børs. De mest interesserte er de mellom 18-23 år, der fire av ti svarer at de ønsker å kjøpe aksjen.

– Det er et overraskende høyt antall som kan tenke seg å kjøpe Facebook-aksjen. Nordmenn er generelt svært tilbakeholdne med å kjøpe aksjer og kun 13 prosent av befolkningen eier aksjer i dag. Nå ser det imidlertid ut til at mange vil gjøre sin første handel og kanskje kan denne børsnoteringen bidra til at nordmenn får mer interesse for aksjehandel generelt, sier Sissel Olsvik Vammervold.

Prisen på Facebook-aksjen er av mange eksperter vurdert som alt for høy og det er derfor knyttet stor spenning til hvordan aksjen vil gjøre det på første handelsdag. Av de ti siste børsnoteringer av sosiale medie-selskaper er det bare tre av ti (LinkedIn, Zillow og Jive) som har endt første handelsdag i pluss. Første handelsdag har gjennomsnittlig gitt en nedgang på 18 prosent for denne typen selskaper.

– Selv om mange nordmenn ønsker å kjøpe Facebook-aksjen, håper jeg de vil se an utviklingen litt før man bestemmer seg for å kjøpe. Historikken til denne typen aksjer viser at det kan lønne seg å vente noen uker eller måneder før man kjøper. Man skal i alle tilfeller ta inn over seg at dette er en aksje forbundet med høy risiko, avslutter Sissel Olsvik Vammervold.

Undersøkelsen er gjort i samarbeid med CINT AB. Spørsmålene stilles via et webpanel til et representativt utvalg av Norges befolkning. Spørsmålene ble besvart av totalt 1037 respondenter som speiler Norges befolkning med tanke på kjønn, alder og bosted. Spørsmålene ble besvart i uke 19 og 20. CINT benytter seg av en konfidensgrad på 95 prosent og dermed blir feilmarginen i svarene ca +/- 5 prosent.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom Nordnet Norge
Tlf dir : +47 23 33 30 12, Mob: +47 907 82 282, E-post:  sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no

Pressebilder: http://org.nordnet.se/en/news/newsroom/images/press-images

Vedlegg:

Har du en Facebook-konto?


Facebook vil snart bli børsnotert, noe som betyr at hvem som helst kan kjøpe Facebook- aksjer på børsen. Kunne du tenke deg å kjøpe Facebook-aksjer?

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 420,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files

Images