2015-03-27

Enter Fonder lanserar pensionsfond hos Nordnet

Från och med idag kan nätbanken Nordnet erbjuda fonden Enter Pension. Den aktiva fonden är en modern pensionslösning och anpassad efter medvetna pensionssparares önskemål. 


Enter Pension är en blandfond som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav (upp till 70 procent av fonden). Fonden har en tydlig inriktning mot aktier med stabil intjäning och hög direktavkastning. Fonden anpassar fördelningen av räntor och aktier löpande efter marknadsläget, med möjlighet att periodvis minska fondens exponering mot aktier och placera i räntebärande värdepapper.

 Våra pensionskunder är medvetna sparare som kräver ett brett urval av högkvalitativa fonder och det är därför glädjande att vi nu kan ta in en renodlad pensionsfond, säger Jan Dinkelspiel, innovationschef på Nordnet.

 Nordnet erbjuder en modern pensionslösning som attraherar både företag och medarbetare och därför tror vi att Enter Pension är ett bra komplement i en fondportfölj, säger Richard Bentefour, marknadschef på Enter Fonder.

Enter Pension har risknivå 4 (på Morningstars sjugradiga skalan) och ansvariga förvaltare är John Bornstein och Anders Wilson. Fonden passar alla typer av pensionsförsäkringar och strävar efter att ge en avkastning anpassad för långsiktig pensionssparande och att ha rimliga förvaltningskostnader.

För mer information, kontakta:
Jan Dinkelspiel, innovationschef Nordnet, tel. 0735-31 13 33
jan.dinkelspiel@nordnet.se

Richard Bentefour, marknadschef Enter Fonder, tel. 08-790 57 19
richard@enterfonder.se

Nordnet is a Nordic online bank with about 561,400 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.