2021-07-04

Evolution Gaming er fortsatt het blant profesjonelle tradere

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne». Etter en mai måned med frykt for inflasjon har markedet ristet av seg frykten og sendt teknologi og fornybare aksjer kraftig oppi juni. I tillegg har man sett en fortsatt god utvikling i sykliske aksjer.

Aktive profesjonelle kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 15 milliarder kroner i juni. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 1550 handler per dag for de norske kundene.

Av den totale handelen på 9,6 milliarder sto aksjer for 7,7 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på 1,9 milliarder kroner.

Den mest handlede aksjen var Evolution Gaming Group AB som ble omsatt for over 2,4 milliarder kroner i løpet av juni måned. Man ser også en sterk trend i både Rec Silicon og Equinor som har blitt handlet for henholdsvis 855 milliard og 458 millioner kroner.

  • Evolution Gaming Group AB har vært et eventyr å eie de siste årene. Til tross for at gaming og casino sektoren internasjonalt har opplevd litt motbør i 2021, har Evolution Gaming Group gått motstrøms og er opp over 65 prosent så langt i år. Selskapet har over tid opplevd en sterk vekst både organisk, men også via oppkjøp og fusjoner. Med et snittvolum på godt over en milliard svenske kroner om dagen, muliggjør dette store handler i løpet av en dag. Dette er perfekt for tradere. Selv med en god utvikling i 2021, har selskapet falt over 11 prosent siste måneden grunnet flere regulatoriske og skattemessige risikoer.
  • Selv om Nel er ned over 30 prosent hittil i år, har selskapet virkelig begynt å bevege seg nordover de siste ukene. Med en oppgang på over 11 prosent siste uken, ser det ut til at investorene igjen er tilbake i aksjen. Her går Nordnet kundene litt mot strømmen og velger å vekte seg ned i selskapet i juni måned, avslutter Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet.

Juni måned har på mange måter vært en lettelsesmåned for aksjemarkedet. Selv om Fed sjef Jerome Powell innrømmet at inflasjonen sannsynligvis vil være høyere enn inflasjonsmålet på 2 prosent i en tid fremover, fastholder de fortsatt på at dette er forbigående. Dette har blant annet ført til at de lange amerikanske statsrentene er ned over 7 prosent i juni måned. Som en konsekvens av at lave renter har falt, har også den mer teknologitunge delen av markedet igjen opptatt momentum. Dette ser man blant annet på teknologitunge Nastaq børsen i USA, som er opp over 6 prosent i juni måned. Det samme mønsteret kan man gjenkjenne på Oslo Børs, der flere av de «grønne» aksjene igjen begynner å stige. Her kan man nevne Scatec ASA og Nel Hydrogen, som er opp mellom 5-15 prosent.

  • Selv om Oslo børs har steget mye de siste månedene har også den svenske børsen OMX Stockholm som er opp over 20 prosent hittil i år. Kombinasjonen av industri, teknologi og helse har vist seg å være en virkelig god kombinasjon i 2021, dette ser vi også våre tradere har utnyttet seg av og handlet mye i svenske aksjer i juni måned, sier Mads Johannesen.
  • I motsetning til mai måned, ser man derimot at flere yndede tradingaksjer har gjort et comeback blant de profesjonelle. Her kan man nevne Rec Silicion, Equinor og Kahoot, avslutter Mads Johannesen i Nordnet.
Selskap Handel i kroner
Grand total 9 636 887 674
SE0012673267 | Evolution AB 2 450 757 862
NO0010112675 | REC SILICON 855 509 550
NO0010096985 | EQUINOR 458 012 174
NO0010081235 | NEL 367 158 498
NO0005052605 | NORSK HYDRO 278 515 556
NO0010345853 | AKER BP 204 880 006
NO0010823131 | KAHOOT! ASA 199 844 092
SE0002190926 | Karolinska Development AB ser.B 156 649 611
BMG396372051 | GOLDEN OCEAN GROUP 150 985 129
NO0005668905 | TOMRA SYSTEMS 129 852 990

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.