2008-02-01

Extremt hög aktivitet i januari

Turbulensen på världens börser i kreditkrisens spår ledde till mycket hög aktivitet hos Nordnets kunder som gjorde fler avslut än någonsin. Under januari gjorde de 1 147 298 avslut i aktier, warranter och optioner på samtliga Nordnets marknader. Det motsvarar 49 883 avslut per börsdag.

Den tidigare toppnoteringen var från november 2007 då snittet var 44 634 avslut per dag. Den högsta aktiviteten under en enskild dag någonsin noterades den 22 jan med 87 651 avslut.

”Sett på årsbasis har antalet avslut ökat med 34 procent jämfört med januari 2007. Störst ökning ser vi i Finland där 169 procent fler avslut gjordes”, säger Jessica von Otter, informationschef på Nordnet.

”I januari var trenden bland samtliga nordiska kunder att man köpte aktier i de riktigt stora börsbolagen och sålde mindre bolag” säger Jessica von Otter.

(REMOVED GRAPHICS)

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder. Källa: Nordnet

(REMOVED GRAPHICS)

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Jessica von Otter, informationschef, +46 8-506 330 30, +46 70 969 74 24, jessica.vonotter@nordnet.se

Files