2012-02-20

Facebook, den nye folkeaksjen?

En børsnotering av Facebook er på trappene – og det gjør at også norske aksjesparere kan investere i sitt sosiale nettverk. Et kult krydder i aksjeporteføljen. Det kan gå bra, men det kan også bli ditt livs dårligste investering, sier Anders Skar i Nordnet.


En av verdens største børsnoteringer står for tur med Facebook. Handelen med Facebook aksjer starter sannsynligvis i mai når grunnlegger og hovedeier Mark Zuckerberg fyller 28 år. Alle store nettmeglere tilbyr allerede sine kunder å gjøre aksjehandler i utlandet, og hos Nordnet koster det rundt en hundrelapp å kjøpe en amerikansk aksje.

– Det kommer nok til å bli mye hype og interesse for Facebook aksjen. Den mest populære utenlandske aksjen å eie blant våre norske aksjekunder i dag er Apple, men jeg tror Facebook har potensial til å bli mer populær, sier Anders Skar i Nordnet Bank.

En undersøkelse gjort av Nordnet viser at norske, svenske og finske aksjesparere gjør mellom 9 prosent og 12 prosent av sine handler på utenlandsk børser, mens danskene gjør nesten halvparten av sine handler i utlandet. Til tross for at interessen for utenlandske aksjer er relativt lav tror Anders Skar i Nordnet at Facebook vil vekke stor interesse blant mange nysgjerrige aksjesparere. Han advarer derimot alle som tror at dette automatisk blir en vinner i aksjemarkedet.

– Verdivurderingen av Facebook bygger ikke så mye på faktiske inntekter i dag, men heller det inntektspotensial som 800 millioner brukere representerer. Man skal generelt være forsiktig med selskaper som baserer seg på fremtidige forventninger. De kan raskt stige i verdi, men kan også like raskt falle i verdi, sier Anders Skar i Nordnet.

Selv om den utenlandske aksjehandelen er lav, har alle nordiske aksjesparerne fra tredje kvartal til fjerde kvartal økt sin utenlandshandel.

– I urolige børsperioder kan vi se tendens til at de private aksjesparerne i større grad ser til utlandet for interessante investeringsmuligheter. Dette skyldes to ting: For det første ønsker man gjerne en større diversifisering når risikoen i markedet øker, og for det andre så er det vanskeligere å finne de gode casene i urolige markeder og man trenger da et større investeringsutvalg, sier Anders Skar i Nordnet.

De norske aksjekundene gjør 59 prosent av sine utenlandske handler i USA, 21 prosent i Sverige og 9 prosent i Tyskland. Resterende er fordelt på de øvrige nordiske markedene.

– Det er hovedsakelig amerikanske og svenske aksjer nordmenn handler når de skal investere utenfor landets grenser. Dette henger sammen med at man har best informasjon og kunnskap om disse markedene, og dermed er best kvalifisert til å gjøre gjennomtenkte investeringsvalg, sier Anders Skar i Nordnet.

Kilde: Nordnet | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 410,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.