2012-03-01

Februari: Fortsatt hög aktivitet bland spararna

Den starka börsen fortsätter att driva aktiviteten bland de nordiska spararna, och såväl antal avslut som nettosparande ligger på höga nivåer.


I februari gjordes 1 374 554 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 65 455 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 414 000 stycken, motsvarande en ökning med 4 000 sedan föregående månad och 8 500 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i februari preliminärt till 1,4 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Feb. 2012 Feb. 2011 ett år Jan. 2012 en månad
Sverige 731 942 757 309 -3,3% 709 341 3,2%
Norge 228 467 223 740 2,1% 205 378 11,2%
Danmark 155 317 136 217 14,0% 158 657 -2,1%
Finland 258 828 268 539 -3,6% 267 207 -3,1%
Totalt 1 374 554 1 385 805 -0,8% 1 340 583 2,5%
Snitt per börsdag 65 455 69 290 -5,5% 65 394 0,1%
Aktiva konton 414 000 369 900 11,9% 410 000 1,0%
Nettosparande (MSEK) 1 400 1 400 0,0% 1 600 -12,5%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– De nordiska börserna fortsatte sin klättring i februari, och spararna var på hugget med många avslut och ett högt nettosparande, säger Adrian Westman, Communications Manager på Nordnet.


För mer information, kontakta:
Adrian Westman, Communications Manager Nordnet, 0735-09 04 00
adrian.westman@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2012 kl 11.15 (CET).


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 415,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.


Files