2010-08-27

Finansinspektionen godkänner förvärv av Konsumentkredit

Nordnet har erhållit Finansinspektionens tillstånd att förvärva Konsumentkredit i Sverige AB.

Tidigare i augusti godkändes förvärvet enhälligt av en extra bolagsstämma i Nordnet, och med Finansinspektionens tillstånd kan nu förvärvet slutföras. Tillträde av aktierna i Konsumentkredit väntas ske i månadsskiftet september/oktober, en månad senare än tidigare kommunicerat.

– Nordnets resa mot att bli Nordens ledande bank inom sparande fortsätter, och med Konsumentkredit ombord tar vi ytterligare steg mot att kunna erbjuda våra kunder ett komplett bankerbjudande, säger Carl-Viggo Östlund, vd på Nordnet.

För ytterligare information, kontakta:
Carl-Viggo Östlund, vd Nordnet, 070 - 609 58 81
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 315,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Files