2008-12-29

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag köpte den 23 december 13 000 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT). Därmed hade Nordnetkoncernen per 2008-12-29 ett sammanlagt innehav av 2 472 763 aktier, detta motsvarar 10,01 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT.

Information om flaggningen
Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (38 aktier, 0,00%) och Nordnet Pensionsförsäkring AB (2 472 725 aktier, 10,01%).

Nordnet Pensionsförsäkring AB:s försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk på den aktuella marknaden.

Files