2007-12-03

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag sålde den 30 november 15 500 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed hade Nordnetkoncernen per 2007-11-30 ett sammanlagt innehav av 1 845 441 aktier.

Detta har medfört att Nordnetkoncernen per 2007-11-30 därigenom ägde aktier som motsvarar 9,96 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT.

Information om flaggningen
Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (23 aktier, 0,00%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 840 918 aktier, 9,94%) och Go4us AB (4 500 aktier, 0,02%).

Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk på den aktuella marknaden.

Files