2008-01-28

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag köpte den 25 januari 40 500 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT). Därmed hade Nordnetkoncernen per 2008-01-25 ett sammanlagt innehav av 2 485 590 aktier, detta motsvarar 10,07 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT.

Information om flaggningen
Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (15 096 aktier, 0,06%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (2 464 494 aktier, 9,98%) och Go4us Nordic AB (6 000 aktier, 0,02%).

Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk på den aktuella marknaden.

Files