2008-01-14

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag har genom förvärv av aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) per 2008-01-11 ett sammanlagt innehav av
2 502 037 aktier svarande mot 10,13 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT.

Information om flaggningen
Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (15 908 aktier, 0,06%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (2 480 129 aktier, 10,04%) och Go4us Nordic AB (6 000 aktier, 0,02%).

Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk på den aktuella marknaden.

För ytterligare information kontakta:
Anders Råge, Administrativ chef, 08-50633030, anders.rage@nordnet.se

Files