2007-10-25

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag sålde den 24 oktober 31 200 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed hade Nordnetkoncernen per 2007-10-24 ett sammanlagt innehav av 1 835 226 aktier.

Detta har medfört att Nordnetkoncernen per 2007-10-24 därigenom ägde aktier som motsvarar 9,91 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT.

Information om flaggningen
Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (23 aktier, 0,01%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 830 703 aktier, 9,88%) och Go4us AB (4 500 aktier, 0,02%).

Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk på den aktuella marknaden.

Files