2007-09-10

Flaggningsmeddelande i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT)

Nordnet AB (publ) med dotterbolag sålde den 7 september 53 500 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed har Nordnetkoncernen ett sammanlagt innehav av 1 841 163 aktier. Detta har medfört att Nordnetkoncernen därigenom äger aktier som motsvarar 9,94 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT.

Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (200 013 aktier, 1,08%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 631 150 aktier, 8,81%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%).

Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk på den aktuella marknaden.

Files