2012-02-24

Flere burde binde renten

Spareøkonom i Nordnet, Sissel Olsvik Vammervold anbefaler flere å vurdere fastrente. Nordmenn vil fortsatt tviholde på sine flytende lån, viser statistikk fra nettbanken Nordnet.


Rådene fra de fleste eksperter innen privatøkonomi, har den siste tiden handlet om at mange burde benytte sjansen og binde renten på boliglånet. Det er ca. seks prosent av oss som har fastrente per i dag. Halvparten som velger å binde, binder hele boliglånet, mens den andre halvparten binder bare deler av boliglånet.

– Vi har et lavrenteregime nå og det er sannsynlig at renten skal normalisere seg på et høyere nivå med tiden, slik at om man velger å binde renten nå, skal det godt gjøres å tape noe særlig på det, sier Spareøkonom i Nordnet, Sissel Olsvik Vammervold.

Nordnets undersøkelse viser at kun 4 prosent vurderer å binde renten i nærmeste fremtid, mens noen flere, 13 prosent, vurderer å binde renten delvis. Hele 44 prosent vil ikke engang vurdere rentebinding.

– Hverdagen vår kan by på mange overraskelser og derfor forundrer det meg at ikke flere ønsker å sikre seg en billig forsikring og forutsigbarhet på et så viktig område av privatøkonomien som et boliglån tross alt er for de fleste av oss.

– Nedbetaling av lån er sparing, men man bør også spare langsiktig i annet enn bolig, for eksempel aksjefond, og da vil en forutsigbarhet i renteutgiftene gjøre det lettere å legge opp et fast trekk til sparing hver måned, sier Vammervold

Spareøkonomen tror holdningen til fastrente henger sammen med at fastrente historisk har vært dyrere enn flytende rente over tid, samt at nordmenn ikke tror på  renteoppgang det nærmeste året. Nordnet har av tidligere undersøkelser funnet at bare så vidt over 10 prosent av oss tror på en betydelig renteoppgang innen overskuelig fremtid. Resten av oss tror på stabil rente eller til og med rentenedgang.

– Nordmenn har generelt en solid økonomi og vi tror på et vedvarende lavrenteregime. Det tror jeg fører til at det ikke føles så viktig for folk å ta en beslutning om fastrente. Da unnlater man heller å ta stilling og lar lånet flyte, avslutter Vammervold.

For ytterligere kommentarer kontakt:
Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom hos Nordnet
Mobil: 907 82 282 eller mail: sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no

Undersøkelsen er gjort i samarbeid med Netigate og CINT AB. Spørsmålene stilles via et webpanel til et representativt utvalg av Norges befolkning. Spørsmålene ble besvart av totalt 1065 respondenter som speiler Norges befolkning med tanke på kjønn, alder og bosted. Spørsmålene ble besvart i uke 3-4. CINT benytter seg av en konfidensgrad på 95 prosent og dermed blir feilmarginen i svarene ca +/- 3 prosent.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 410,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files

Images