2019-12-27

Fondhandel 2019: Globala indexfonder dominerade

Aktiefonder stod för 60 procent av alla fondköp hos Nordnet under 2019. Och allra flest sparkronor gick till globala indexfonder. Helt rätt, enligt Nordnets sparekonom Frida Bratt.

Köp i globala aktiefonder dominerade fondåret 2019. Anledningarna till det är två. Dels har den globala aktiemarknaden gått väldigt bra, med en uppgång för MSCI World på 27 procent räknat i dollar. Dels har den svenska kronan varit så svag att fonder som investerar i utländska aktier har fått mer tillbaka i kronor för varje dollar de köper fondandelar för.

– Det har gjort att världsindex räknat i kronor är upp med 34 procent, och det har naturligtvis sparare i globalfonder tjänat på. Globalfonder har köpts i hög utsträckning under hela året, även i de ganska tvära dippar vi periodvis har haft, säger Frida Bratt.

Indexfonder dominerar totalt i köptoppen 2020. Av de tio mest nettoköpta fonderna hos Nordnet är sju stycken indexfonder.

– Inget tyder på att spararnas prismedvetenhet avtar, och det är positivt. För väldigt många är breda globala indexfonder en utmärkt bas i sparandet.

Däremot har lite smalare fonder, särskilt småbolagsfonder, sålts av under året.

– Börsen har gått starkt men periodvis har den ändå präglats av stor nervositet. Då har spararna valt att bredda exponeringen. Dessutom är innehaven i småbolag inte sällan svenska importerande bolag, som ju har drabbats värst av den svaga svenska kronan, säger Frida Bratt.

Den fondkategori som gått allra bäst i år är IT-fonder. MSCI New Technology är i kronor räknat upp med över 50 procent i år.

– En viktig förklaring är kursrusningar i de amerikanska IT-jättarna, så som Alphabet, Apple och Facebook. En annan är, återigen, den svaga svenska kronan som gör att IT-fonderna, som till stor del består av amerikanska bolag noterade i dollar, har boostats för svenska sparare.

Mest handlade fonder bland Nordnets kunder under 2019:

Mest köpta Mest sålda
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Didner & Gerge Aktiefond Sverige
Länsförsäkringar Global Index Principal Emerging Markets Equity Fund
Länsförsäkringar Tillväxtmarknader Index Didner & Gerge Small & Micro Cap
Robur Access Asien Öhman Realräntefond
Spiltan Räntefond Sverige Gladiator
SPP Aktiefond Global Lannebo Europa Småbolag
AMF Räntefond Lång Delphi Nordic
Core Ny Teknik Öhman Sverige Hållbar
DNB Global Indeks Godfond Sverige & Världen
SPP Aktiefond USA Simplicity Norden


F
ör mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridabratt


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.