2014-03-04

Fondshandel hos Nordnet i februar: Høyrentefond mest populært

Nordnets norske kunder nettotegnet fond for 87 millioner av i februar. Dette er på samme nivå som i januar, men innebærer en oppgang på hele 176 prosent i forhold til samme måned i fjor. Av total nettotegning gikk 65 prosent i rentefond eller kombinasjonsfond og kun 35 prosent ble plassert i rene aksjefond.


 Vi ser en god strøm av kapital inn i fond, og en betydelig økning i forhold til fjoråret, sier Karl Oscar Strøm, Spare- og Investeringsøkonom i Nordnet. Andelen av rentefond i forhold til aksjefond er høyere enn vi har sett de senere måneder, men kan bety at mange nå synes aksjemarkedet har steget mye. Vi ser det samme i statistikken for enkeltaksjer, der de siste måneder har vist betydelige nettosalg, sier Strøm.

På listen over mest kjøpte fond finner vi flere høyrentefond av typen som investerer i selskapsobligasjoner. Blant aksjefondene er sektorfond innenfor bioteknologi mest populært, med hele 3 fond på topplisten. Salgssiden domineres av tradisjonelle rentefond med lav risiko og lang rentebinding, mens det innen aksjefond ikke er noen klar tendens.

 Vi opplever stor interesse for høyrentefond som investerer i obligasjoner utstedt av ulike selskaper og statistikken viser tydelig at rentepenger flyttes fra tradisjonelle obligasjonsfond til denne type fond. Høyrentefondene er blant de få mulighetene man har til å kunne oppnå en vesentlig høyere avkastning enn bankrenten i dagens situasjon. Mange ser dette og opplever risikoen i fondene som begrenset, sier Strøm.

 Av aksjefondene er den klareste tendensen at sektorfond innen Biotech er mest populært, og disse topper også avkastningshistorikken siste år. Ellers ser vi at Delphi-fondene stadig figurerer på topplisten etter mange år med jevnt god avkastning, avslutter Karl Oscar Strøm.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
Storebrand Rente +
Franklin Biotech Discovery
DNB Global Indeks
Holberg Kreditt
Delphi Europe
DNB Norge Indeks
SEB Concept Biotechnology
JP Morgan Global Healthcare
Delphi Nordic
UBS Equity Fund – Biotech
Alfred Berg Lang Obligasjon
KLP Obligasjon Global
DNB Finans
Franklin Mutual European Fund
DNB Norden
KLP Rentefond
KLP Aksje Verden Indeks
Tundra Pakistanfond
Franklin Global SMB Growth
DNB SMB

For mer informasjon, kontakt: Karl Oscar Strøm, Spare- og investeringsøkonom, 922 19 068
|karl.oscar.strom@nordnet.no | Twitter: @KarlNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 496,700 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.