2014-02-04

Fondshandel hos Nordnet i januar: 3 Delphifond på kjøpstoppen

Fondssparerne har startet 2014 med fortsatt optimisme og tro på aksjemarkedet. Totalt ble det nettotegnet fond for 96 millioner hos Nordnets norske fondskunder i januar. Av den totale nettotegningen var 57 prosent i aksjefond og resten i rentefond. 


 Nettosparingen i fond er på linje med januar 2013 men samtidig godt over gjennomsnittsmåneden for fjoråret som hadde nettokjøp på 57 millioner, sier Karl Oscar Strøm, Spare- og Investeringsøkonom i Nordnet. Januar pleier å være en god måned i aksjemarkedet, men selv om 2014 startet med oppgang endte januar med minus i de fleste markeder. Kanskje derfor ser vi også betydelige innskudd i rentefond, etter at aksjefondene har hatt en klar dominans lenge, sier Strøm.

På listen over mest kjøpte fond finner vi sektorfond med vekting mot aksjer innen helse, teknologi og biotech, mens mest populære regioner er Norden og Europa. Salgssiden domineres av den samme tendens vi har sett de siste måneder. Penger fortsetter å gå ut av vekstmarkedene og offshore/oljeservice, men nå er også flere SMB-fond på salgstoppen.

 Helse, biotech og teknologi har vært populært hos investorene i flere måneder nå. Likeledes har vi sett en kapitalflukt ut av vekstmarkeder og oljeservice. Dette virker logisk, da særlig teknologi fremstår som historisk billig priset samtidig som vekstmarkeder og oljeservice er inne i en mer utfordrende periode, sier Strøm.

 Ellers ser vi i januar hele 3 fond fra Delphi på kjøpstoppen, noe som er en meget sterk prestasjon. Delphi har en kombinasjon av trendbasert og fundamental tilnærming til markedet og plukker aksjer etter en rigid metodikk. Dette har gitt gode avkastningstall år etter år, og dette blir belønnet av kundene gjennom innskudd av mer kapital. Slik bør det være. Suksess belønnes, avslutter Karl Oscar Strøm.
 

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1.  FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY
2.  ALFRED BERG LANG OBLIGASJON
3.  DELPHI NORDIC
4.  JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE
5.  STOREBRAND WGA HEALTH CARE
6.  DNB NORDIC TECHNOLOGY
7.  INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION
8.  DELPHI EUROPE
9.  DNB OBLIGASJON
10.  DELPHI N NORGE
1. STOREBRAND OBLIGASJON+
2. DNB FINANS
3. KLP AKSJE GLOBAL INDEKS
4. ODIN EUROPA SMB
5. FRANKLIN EUROPE SMALL-MID-CAP GROW
6. ODIN OFFSHORE
7. NORDEA 1 -GLOBAL VALUE
8. HANDELSBANKEN AMERICA SMALL CAP
9. DANSKE GLOBAL EMERGING MARKET
10. HANDELSBANKEN VEKSTMARKED

For mer informasjon, kontakt: Karl Oscar Strøm, Spare- og investeringsøkonom, 922 19 068
|karl.oscar.strom@nordnet.no | Twitter: @KarlNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 492,500 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.