2021-03-03

Fondskundene har fortsatt tro på tek-fond, tross renteoppgang

Nordnets fondskunder lar seg ikke skremme av renteoppgangen og en gryende sektorrotasjon fra vekst til verdi. 5 av de 10 mest kjøpte fondene i februar var teknologifond.

Nordnets fondskunder fortsetter å hamstre aksjefond – for fjerde måned på rad.

– Våre fondskunder har tro på videre oppgang på verdens børser, tross økningen i lange renter. Troen på teknologi- og vekstfond holder seg også høy, selv om avkastningen for tek-fondene har vært noe svakere den siste måneden, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 776 millioner kroner i februar. Aksjefond ble nettokjøpt for 697 millioner kroner. Rentefond ble nettokjøpt for 83 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettosolgt for 4 millioner. (Merk: Disse tallene inkluderer ikke tilflyttede midler til egen pensjonskonto i Nordnet, som ble lansert 1. februar.)

Børsoppgang i februar, tross økte lange renter

Verdensindeksen endte måneden opp ca to prosent, etter en topp i midten av februar og et svakt fall den siste halvdelen. Omtrent tilvarende avkastning hadde USA-børsen (S&P500) og Oslo Børs. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen endte måneden uendret. 

Nedgangen i siste halvdel av februar var trigget av den kraftige oppgangen i amerikanske langrenter. Renten på ti-årige amerikanske statsobligasjoner, ofte omtalt som verdens viktigste rente, steg fra 1,05 % til 1,4 % i løpet av februar, noe som er en uvanlig sterk og rask renteoppgang. I fjor sommer var denne renten på et historisk bunnivå, rundt 0,5 %. Også de lange rentene i Norge har steget de siste månedene.

– Stigende lange renter er i utgangspunktet et godt tegn, da det signaliserer utsikter til vekst i økonomien. På den annen side påvirker rentenivået også verdsettelsen av aksjer, forklarer Sættem, og utdyper:

– Rentenes påvirkning på aksjemarkedet kan sammenlignes med tyngdekraftens påvirkning på jorda. Med lave renter kan aksjekursene hoppe høyt, og motsatt. Stigende renter påvirker også verdi -og vekstaksjer ulikt. Jo lengre frem i tid et selskaps inntjening ligger, jo mer vil prisingen av selskapet endres når rentenivået endres. Det innebærer at vekstaksjer blir mer negativt påvirket av stigende renter enn verdiaksjer. Dette er hovedforklaringen på at teknologiaksjer og fornybaraksjer, som begge er innenfor vekst-kategorien, har lagget de siste ukene, forklarer spareøkonomen. 

Fornybarfond fikk en korreksjon

Ett av de populære fornybarfondene det siste året, Handelsbanken Bærekraftig Energi, er det mest solgte fondet i februar.

– Fornybarfondene fikk en korreksjon i februar, etter en eventyrlig oppgang det siste året. De to mest populære fondene, Handelsbanken Bærekraftig Energi og Storebrand Fornybar Energi, falt begge ca 7 % i februar. Fremdeles er fondene likevel opp over 100 % siste 12 måneder, kommenterer Sættem. Han minner om at spisse bransjefond som dette har høyere risiko og dermed større opp- og nedside enn brede globale aksjefond.

  TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I FEBRUAR:

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY
ÖHMAN GLOBAL GROWTH
THEMATICA FUTURE MOBILITY
JPMORGAN CHINA FUND
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
MSDW INVF US GROWTH
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V
SISSENER CORPORATE BOND 
BLACK ROCK WORLD TECHNOLOGY
DNB SMB

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I FEBRUAR:

HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
ODIN EIENDOM
KLP AKSJE GLOBAL INDEKS IV
DNB HEALTH CARE
KLP AKSJEGLOBAL LAV BETA I
DELPHI KOMBINASJON
SKAGEN GLOBAL
NORDEA STABIL AVKASTNING
TIN NY TEKNIK
KLP AKSJEUSA INDEKS IV

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.