2022-09-02

Fondskundene kjøper norske aksjefond og High Yield-rentefond

Norske aksjefond og High Yield rentefond var populære blant Nordnets fondskunder i august. I august nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 128 millioner kroner og rentefond for 195 millioner.

Kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 10 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1660 millioner og solgte for 1327 millioner, noe som gir et nettokjøp på 333 millioner i august.

Børsfall i august etter FED-tale

Etter en heidundrende børsoppgang i juli, snudde pilene ned igjen i august. Verdensindeksen falt med knappe 4 prosent. Om lag det samme falt den brede amerikanske S&P 500-indeksen (målt i lokal valuta). Oslo Børs endte ned rundt én prosent.

Stemningen på verdens børser snudde brått den 26. august, da USAs sentralbanksjef Jerome Powell talte på Jackson Hole-konferansen. Han uttalte at FED ville bekjempe den høye inflasjonen med enda høyere renter – selv om det vil påføre amerikanske husholdninger og selskaper smerte.

– Etter denne talen ble investorene mer pessimistiske. ”Glem myk landing”, uttalte flere amerikanske økonomer i etterkant, med henvisning til at en betydelig renteoppgang fra dagens nivå vil føre til resesjon og nedgangstider, forteller Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Han legger til at i den siste uken i august var det et svakt nettosalg av fond blant Nordnets kunder.

Hvorvidt børsnedturen fortsetter utover høsten gjenstår å se. Usikkerheten i markedet er stor grunnet forventninger om økte renter, lavere vekst og stigende arbeidsledighet. Husk på at aksjemarkedet er fremoverskuende, så børsen pleier å bunne ut før realøkonomien bedres, minner han om.  

Rentefond og norske aksjefond kjøpes

4 av de 10 mest kjøpte fondene i august var rentefond, og da High Yield-rentefond.

– High Yield-rentefond investerer i lån med lavere kredittkvalitet (”junk bonds”). De norske og nordiske High Yield-fondene har gitt mellom 2 og 10 prosent avkastning siste 12 måneder, og gir nå en løpende avkastning (“yield”) på 5 til 10 prosent, noe som en del investorer anser som attraktivt. Husk imidlertid på at High Yield-rentefond normalt svinger i takt med aksjemarkedet – riktignok med lavere svingninger. I mars 2020 falt denne fondskategorien med ca 20 prosent på få uker, uttaler Sættem.

Norske aksjefond er fremdeles populære, og da spesielt verdifond som er tungt investert i norske oljeselskaper. Storebrand Verdi er det mest kjøpte fondet i august. Nordnet Indeksfond Norge, som følger OBX-indeksen, hvor Equinor utgjør 30 prosent, er nest mest kjøpt.  

På salgstoppen i august ligger Nordea Norge Verdi, et norsk verdifond med lav oljeeksponering.  

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I AUGUST:

NORDNET INDEKSFOND NORGE
STOREBRAND VERDI
HEIMDAL HØYRENTE
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
ARCTIC NORDIC COROPRATE BOND
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS P
FONDSFINANS HIGH YIELD
STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
LUXEMBOURG SELECTION FUND ACTIVE SOLAR
DNB GLOBAL INDEKS

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I AUGUST:

NORDEA NORGE VERDI
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
LANDKREDITT UTBYTTE
KLP AKSJE NORDEN
NORDNET INDEXFOND SVERIGE ESG
THEMATICA FUTURE MOBILITY
SPILTAN SMÅBOLAGSFOND
FIRST VERITAS
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY
ALFRED BERG NORDISK LIKVIDITET PLUSS

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.