2022-06-02

Fondskundene selger aksjefond, men vekter opp energi- og råvarefond

Energi- og råvarefond var de mest kjøpte fondene i mai. Teknologifond og globale indeksfond var mest solgt. I mai nettosolgte Nordnets kunder aksjefond for 364 millioner kroner, som er det høyeste nettosalget siden mars 2020.

Nordnets kunder nettosolgte fond for 385 millioner kroner i april. Aksjefond ble nettosolgt for 364 millioner, mens rentefond ble nettosolgt for 16 millioner. Kombinasjonsfond ble nettosolgt for 5 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 913 millioner og solgte for 1.298 millioner, som gir et nettosalg på 385 millioner.  

Ruglete måned på børsene

Børsene globalt legger bak seg nok en ruglete måned. Markedene falt kraftig i starten av mai, for så å løfte seg mot slutten av måneden. Verdensindeksen var ned 5 prosent halvveis i mai, men endte måneden flatt. Omtrent samme utvikling hadde den brede amerikanske S&P 500 indeksen. Hittil i år har verdensindeksen falt med 14 prosent, målt i lokal valuta. S&P 500-indeksen er ned like mye.   

Oslo Børs endte opp 5 prosent i mai, målt i norske kroner. Oppgangen skyldes dels at oljeprisen har steget med nesten 10 prosent i løpet av måneden.

Krigen i Ukraina, inflasjon og renteutviklingen preger fortsatt nyhetsbildet.

– Den forferdelige krigen i Ukraina har nå pågått i over 100 dager. Krigen fører til lavere økonomisk vekst i Europa og økte råvarepriser. Kina har begynt på lette på corona-restriksjonene, noe som gir økt økonomisk aktivitet. De lange rentene i USA har falt litt de siste to ukene, etter en kraftig oppgang siden bunnen sommeren 2020, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Energi- og råvarefond er på kjøpstoppen

Det mest kjøpte fondet i mai var BGF World Energy, et bransjefond som investerer i «skitne» oljeselskaper. Fondet har gitt pene 85 prosent avkastning siste 12 måneder.

Det globale verdifondet Nordea Stabile Aksjer Global Etisk ligger på topp 3-listen, et av få globalfond med positiv avkastning hittil i år (+3 prosent). Av 158 globalfond på Nordnetplattformen er det kun 13 som ved månedsskiftet mai/juni har gitt positiv avkastning, og av disse er hovedvekten verdifond. 

Tre råvarefond er også å finne på topp-ti-listen:

  • Franklin Natural Resources – et aksjefond som investerer i oljeselskaper og andre selskaper innenfor naturressurssektoren. Fondet er opp 59 % siste 12 måneder.
  • Vontobel Commodity – et verdipapirfond som investerer direkte i råvarer som industrimetaller, olje, gass, korn og edle metaller. Fondet er opp 61 % siste 12 måneder.
  • BGF World Gold – et aksjefond som investerer i gruveselskaper. Dette fondet har gitt svak avkastning siste år, med minus 12 % siste 12 måneder.  

Teknologifond og globale indeksfond på salgstoppen

DNB Teknologi er nok en måned på salgstoppen. Her finner man også 3 globale indeksfond, noe som ikke er vanlig.

– Når nettosalget av aksjefond blir såpass stort, er det naturlig at fondskundene også selger unna noe av «fundamentet» i porteføljen, nemlig globale indeksfond. Nesten halvparten av våre kunders fondsmidler er indeksfond. Når kundene vekter seg opp i aksjefond igjen, vil de globale indeksfondene komme tilbake på kjøpstoppen igjen, forteller spareøkonomen.     

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I MAI:
BGF WORLD ENERGY FUND
FRANKLIN NATURAL RESOURCES
NORDEA STABILE AKSJER GLOBAL ETISK
HEIMDAL HØYRENTE
KLP AKSJEUSA INDEKS VALUTASIKRET
VONTOBEL FUND COMMODITY
KLP PENGEMARKED
BGF WORLD GOLD 
ARCTIC RETURN CLASS
KLP AKSJE NORGE INDEKS II 

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I MAI:
DNB TEKNOLOGI 
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
DNB FINANS
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS 
DNB GLOBAL INDEKS
LANDKREDITT UTBYTTE
NORDNET INDEKSFOND NORGE
THEMATICA FUTURE MOBILITY
ALFRED BERG GAMBAK
 

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.