2022-04-04

Fondskundene solgte rentefond og kjøpte norske aksjefond i mars

Norske aksjefond, energi- og råvarefond er på kjøpstoppen i mars. High yield rentefond selges. Aksjefond ble nettokjøpt 36 millioner, mens rentefond ble nettosolgt for 153 millioner.

Krigen i Ukraina og dens konsekvenser på energi- og råvareprisene dominerer fortsatt nyhetsbildet og setter stemningen på verdens børser.

Verdensindeksen steg likevel 2,5 prosent i mars. MSCIs verdensindeks bunnet ut 8. mars, to uker inn i krigen. Da hadde indeksen falt 13 prosent fra årsskiftet. Ved utgangen av mars var nedgangen redusert til 6 prosent.

– Aksjemarkedet er summen av alle investorer. Oppgangen de siste tre ukene tolker jeg som at aksjemarkedet forventer en løsning på krigen og myk landing for verdensøkonomien, heller enn et stagflasjonsscenario, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

En annen viktig forklaringsfaktor for utviklingen i aksjemarkedet er rentenivået, og da spesielt i USA. Den amerikanske sentralbanken satte i mars opp renten for første gang siden 2018, og varslet kraftigere renteøkninger enn forventet på grunn av skøyhøye inflasjonstall. Dette har ført til at «verdens viktigste rente», 10 årig statsobligasjon i USA, steg fra 1,8 til 2,3 prosent i løpet av mars.

– En for høy rente vil kvele veksten i økonomien, og dermed senke aksjemarkedene, og det vet FED. Tusenkronersspørsmålet er om FED klarer å stagge inflasjonen uten å redusere den økonomiske veksten for mye, kommenterer Sættem.

Nordnets kunder nettosolgte fond for 123 millioner kroner i mars. Aksjefond ble nettokjøpt for 36 millioner kroner. Rentefond ble nettosolgt for 153 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettosolgt for 6 millioner.

Norske aksjefond, energi- og råvarefond er på kjøpstoppen

De to mest kjøpte aksjefondene, Nordnet Indeksfond Norge og Storebrand Verdi, investerer i norske aksjer. Oslo Børs er den børsen i den vestlige verden (utviklede markeder) som har steget mest hittil i 2022, pluss 7 prosent. To andre råvare-produserende land, Australia og Canada, er også i pluss så langt i 2022.

To andre fond på kjøpstoppen er Black Rock World Energy og Franklin Natural Resources. Begge investerer i skitne oljeselskaper, og fondene har steget mellom 50 og 60 prosent det siste året.

– Nordnets fondskunder kjøper gjerne fond som har steget mye de siste månedene. Disse kundene er momentuminvestorer, som kjøper aksjer og fond som er i en stigende trend. Da gjelder det å hoppe av når trenden snur. Hvis ikke er det lett å tape mot det brede markedet, advarer spareøkonomen.

High yield rentefond selges

5 av de 10 mest solgte fondene i mars er high yield rentefond.

– Februar måned var en svak måned for disse fondene, mens mars ble bedre – med positiv avkastning for kategorien. Likevel fortsatte våre kunder å selge high yield rentefond, forteller Sættem.

Han legger til at det mest solgte fondet i mars – som i februar – var KLP AksjeGlobal Indeks IV, som er et valutasikret globalt indeksfond. Søsterfondet, KLP AksjeGlobal Indeks V, ligger derimot på kjøpstoppen.

– Det er svært vanskelig å spå valutakursene. Hittil i år har norske kroner styrket seg et par prosent mot våre handelspartnere, og de valutasikrede fondene har gitt tilsvarende høyere avkastning enn ikke-valutasikrede søsterfond. Men på 1, 3, 5 og 10 års sikt har det lønt seg å sitte med ikke-valutasikrede fond for norske kunder, poengterer spareøkonomen. Han legger til at han normalt anbefaler kunder å velge ikke-valutasikrede aksjefond, grunnet noe lavere kostnader og noe lavere svingninger.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I MARS:
NORDNET INDEKSFOND NORGE
STOREBRAND VERDI
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V
NORDNET INDEKSFOND SVERIGE
BLACK ROCK WORLD ENERGY
FRANKLIN NATURAL RESOURCES
ODIN EIENDOM
KLP AKSJEUSA INDEKS IV
STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
STOREBRAND INDEKS NORGE

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I MARS:
KLP AKSJE GLOBAL INDEKS IV
DNB TEKNOLOGI
FONDSFINANS KREDITT
HEIMDAL HØYRENTE
THEMATICA FUTURE MOBILITY
DNB FINANS
DNB  AKTIV RENTE
NORDNET INDEKSFOND TEKNOLOGI
SISSENER CORPORATE BOND FUND
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD