2018-06-03

Fondskunder strømmer til Oslo Børs, flykter fra vekstmarkeder

Nordnet-kunder kjøpte fond for 152 millioner kroner netto i mai. Norske aksjefond var mest populært, godt hjulpet av stigende oljepris.

Statistikk fra Nordnet viser at privatkunder nettokjøpte aksjefond for 172 millioner kroner i mai. Rentefond ble nettosolgt for 6 millioner kroner, mens kombinasjonsfond ble nettosolgt for 14 millioner kroner.

– Fondskundene har tydeligvis tro på videre oppgang på Oslo Børs, for norske aksjefond ligger på kjøpstoppen i mai, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. 

Oslo Børs er blant børsene som har steget mest så langt i år, med rundt åtte prosent, godt hjulpet av den kraftige oljeprisoppgangen. Oppgang fører til optimisme og kjøp av norske aksjefond blant Nordnets fondskunder.  

USA best, Europa svakest

Børsutviklingen i mai måned var preget av høyere oljepris og økende uro i eurosonen etter valget i Italia. Verdensindeksen var opp knapt en prosent i mai. Det amerikanske aksjemarkedet klarte seg best, med en oppgang på to-tre prosent.

Europaindeksen falt derimot med nesten fire prosent i mai, dels som følge av uavklarte utsikter etter det italienske valget.

– Italias statsgjeld er EUs nest høyeste, etter Hellas. Markedet frykter at den italienske stat ikke klarer å betale tilbake gjelden. Derfor stiger renten på italienske statsobligasjoner. Aksjemarkedet misliker usikkerhet, forteller spareøkonomen.

Vekstmarkeder hadde også en svak måned, med et fall på et par prosent. Spesielt Brasil dro ned indeksen i mai, med et fall på ti prosent. Fallet skyldes nye avsløringer om korrupsjon blant toppolitikere i Brasil.

Oslo Børs var opp rundt en prosent i mai, godt hjulpet av stigende oljepris.

Norske aksjefond på topp

Seks av de ti mest kjøpte fondene er norske aksjefond: Nordnet Superfondet Norge, Alfred Berg Gambak og FORTE Norge. De to mest solgte fondene er begge vekstmarkedsfond: SKAGEN Kon-Tiki og Tundra Vietnam.


Ti mest kjøpte fond i mai:

Nordnet Superfondet Norge
Storebrand Global Multifactor
Alfred Berg Gambak
FORTE Norge
FORTE Obligasjon
Storebrand Indeks – Norge
DNB Aktiv Rente
KLP AksjeNorge Indeks II
DNB Teknologi
FORTE Trønder

Ti mest solgte fond i mai:

SKAGEN Kon-Tiki
Tundra Vietnam
SKAGEN Global
Nordea Norge Verdi
DNB Global Indeks
SKAGEN Vekst
KLP Kredittobligasjon
KLP AksjeEuropa Indeks IV
Holberg Rurik
FORTE Kreditt

Files