2009-05-29

Fondspararna i maj: På jakt efter risk och potential

Under maj månad har riskaptiten varit stor hos privatspararna när det gäller investeringar i fonder. Nettoinflödet är högt, och på köpsidan hittar vi sju aktiefonder, två företagsobligationsfonder och en hedgefond. Mest köpta fonden är Skagen Kontiki som placerar i tillväxtmarknader. På köplistan finns vidare aktiefonder som placerar i Ryssland, Kina och svenska småbolag.

– Under maj månad har riskaptiten återvänt på allvar bland de svenska spararna, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet. Trenden med att rata räntefonder och köpa aktiefonder har förstärkts från februari och framåt. Spararna har helt enkelt lämnat de trygga hamnarna, och letar nu risk och potential. Den allmänna uppfattningen är att den värsta stormen har lagt sig, och det vi ser nu är ett intresse att surfa på de vågor som uppstått i stormens kölvatten.

Topplistan över mest sålda fonder består av sex räntefonder, tre hedgefonder och en aktiefond. Den mest sålda fonden är Länsförsäkringars Penningmarknadsfond.

– Räntefonder dominerar säljlistan och ingen traditionell räntefond finns på köpsidan, säger Johan Tidestad. Ett relativt nytt inslag på köplistan är dock fonder som investerar i företagsobligationer. Just nu är avkastningen på dessa instrument attraktiva för den som ser ett positivt makro-scenario framför sig. Ofta krävs ett större kapital för att köpa en företagsobligation direkt, och att investera genom en fond är därför ett lättillgängligt alternativ för privatpersoner.

Mest köpta fonder
1. Skagen Kontiki
2. Öhman Företagsobligationsfond
3. Nordea European High Yield Bond
4. Carlson China Micro Cap
5. Swedbank Rysslandsfond
6. Brummer Multi-Strategy
7. Skagen Global
8. Lannebo Småbolag
9. JPM US Value
10. SEB Rysslandsfond

Mest sålda fonder
1. Länsförsäkringar Penningmarknadsfond
2. Simplicity Likviditet
3. Lynx
4. Erik Penser hedgefond
5. Enter Return
6. Erik Penser Obligationsfond
7. Odin Offshore
8. Öhman Obligationsfond
9. Danske Invest Sverige Likviditet
10. SEB Lux Asset Selection

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 240.000 depåer under maj månad.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Johan Tidestad, Sverigechef Nordnet, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Files