2012-11-29

Fondspararna i november: spararnas oro skapar flykt från risk

Oron hos spararna syns i en minskad handelsaktivitet och en fortsatt flykt från riskfyllda aktiefonder till det tryggare alternativet ränte- och obligationsfonder. Bland de mest köpta fonderna återfinns inte en enda ren aktiefond, dessa utgör däremot en majoritet på säljsidan där sju av tio fonder primärt investerar i aktier. Trots ökad oro och minskad handelsaktivitet ökade ändå spararna sina fondinnehav något under november, men riskprofilen är lägre till följd av omfördelningen.


 Den låga räntan i kombination med den relativt höga risken på aktiemarkanden gör att spararna flyttar allt mer av sitt kapital till ränte- och obligationsfonder. Trenden har varit tydligt under hela 2012. För de flesta spararna är dessa fonder det primära alternativet till trygga men lågavkastande räntekonton. Utmaningen för spararna blir nu att förstå skillnaden i risk mellan alla fonder inom denna kategori. En historisk tillbakablick över utvecklingen för respektive räntefond ger ofta värdefull information, säger Günther Mårder, sparekonom på Nordnet.

 I denna lågräntemiljö vi har idag finns också risker med att avgifterna för räntefonder snabbt äter upp en stor del av den förväntade avkastningen. Generellt har vi samma höga avgifter för räntefonder i dag som för fem år sedan, skillnaden är bara att den förväntade avkastningen är väsentligt lägre. Så avgiftens betydelse har därför ökat väsentligt, avslutar Mårder.

Mest nettoköpta fonder Mest nettosålda fonder
1. SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE 1. CARNEGIE LIKVIDITETSFOND
2. SKAGEN KRONA 2. BRUMMER & PARTNER LYNX
3. NORRON PRESERVE 3. NORDNET AKTIEINDEX SVERIGE
4. EXCALIBUR FOND 4. LANNEBO SMÅBOLAG
5. SEB LUX FUND CORP-BOND 5. EAST CAPITAL RYSSLANDSFOND
6. SIMPLICITY FÖRETAGSOBLIGATIONER 6. AMF PENSION AKTIEFOND EUROLAND
7. SKAGEN M2 7. SEB NORDAMERIKAFOND SMÅBOLAG
8. CARNEGIE CORPORATE BOND 8. SHB ASTRAZENECA ALLEMANSFOND
9. DANSKE FONDER GLOBAL CORP-BOND 9. SEB CHOICE HIGH YIELD
10. NORDEA-1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND 10. FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 230 000 svenska konton under augusti november månad.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Günther Mårder, Sparekonom Nordnet, 0704 – 36 21 44
Twitter: @gunthermarder
Blogg: www.nordnetbloggen.se/gunther
gunther.marder@nordnet.se 

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 436, 000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.