2017-02-02

Fondspengene strømmer inn til norsk børs og økonomi

Småsparerne la bak seg nok en sterk måned i januar. Presidentinnsettelse i USA og resultatsesongens start preget måneden. Oslo Børs endte opp 1,3 % i januar. Nordnets kunder nettotegnet for hele 152 millioner kroner i fond i januar.  

Statistikk fra Nordnet viser en ny sterk nettotegning i aksjefond. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 152 millioner i løpet av januar 2017. Dette er tall som er sterke og den positive trenden fortsetter.  Listen over de mest populære fondene gjenspeiler en høyere risikoappetitt blant Nordnet-kundene.

 Overvekten av fondene som ble kjøpt i januar er igjen Norge-fond. Topp 3 fondene er norske fond, både passive og aktive. Dette så vi også veldig klart i desember så optimismen for norsk økonomi og børs kommer helt klart frem i statistikken, sier investeringsøkonom i Nordnet, Tom Hauglund.

– Listen over mest solgte fond bærer preg av salg av obligasjons- og biotechfond. Det samme så vi i desember-statistikken. Med stigende renter vil obligasjoner bli mindre attraktivt. I tillegg angriper Trump stadig helse-sektoren i USA og vil ha mer kontroll på den galopperende inflasjonen i medisinpriser, sier Tom Hauglund.

Mest kjøpte fond  Mest solgte fond 
NORDNET SUPERFOND NORGE  KLP OBLIASJON 3 ÅR
STOREBRAND VEKST DELPHI NORDIC
FORTE NORGE DNB HEALTH CARE
STOREBRAND MULTIFAKTOR NORDEA STABILE AKSJER GLOBAL ETISK 
KLP AKSJE GLOBAL INDEKS HANDELSBANKEN EUROPA 
ALFRED BERG GAMBAK KLP OBLIGASJON GLOBAL
KLP AKTIV RENTE HOLBERG KREDITT
HOLBERG NORGE FORTE TRØNDER 
FORTE OBLIGASJON STOREBRAND RENTE 
DNB GLOBAL INDEKS HOLBERG TRITON 

For mer informasjon kontakt: 
Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge
47 928 15 234 | tom.hauglund@nordnet.no | Twitter: @TomNordnet

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Nordnet AB (publ) er notert på Nasdaq Stocholm. Besøk oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.