2009-07-01

Fondssparere i juni: Aksjefond for alle pengene!

Den økende risikoviljen blant fondssparerne og den store interessen for å investere i aksjefond fortsatte også i juni. På listen over de mest populære fondene å kjøpe finner vi nesten utelukkende aksjefond, mens listen over de mest solgte fondene domineres i større grad av rentefond.

– I juni var det aksjefond for alle pengene hos de private fondssparerne. Private fondssparere via Nordnet nettokjøpte aksjefond for i overkant av 20 millioner og nettosolgte rentefond for rundt 2,5 millioner. Totalt ble det omsatt fond for ca 75 millioner via Nordnet i juni, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

– Private fondssparere har gradvis økt risikoen i sin fondssparing i 2009. Ved årsskiftet så vi at mange flyttet penger fra rentefond til globale aksjefond, og deretter fra globale fond til fond som investerer i Norge og fremvoksende markeder som India og Kina, sier Skar videre.

Åtte av ti fond på listen over de mest kjøpte i juni er aksjefond, og mest populær i juni var fond fra Holberg Fondsforvaltning som med fondene Holberg Norge og Holberg Norden kapret både første og andre plass. De to mest solgte fondene i juni var begge rentefond, henholdsvis Skagen Høyrente og Nordea Pengemarked.

– På listen over de ti mest solgte fondene finner vi for øvrig en overrepresentasjon av fond med avgifter, herunder blant annet East Capital, Storebrand, Handelsbanken og Odin. På listen over de ti mest kjøpte fondene finner vi derimot ingen med avgifter. Det kan selvfølgelig være flere årsaker til dette, men mye tyder på at kundene er bevisst fondenes avgifter når de plasserer sparepengene sine, avslutter Skar.

Tabell 1: De mest kjøpte og solgte fondene blant Nordnets kunder i juni:
Mest kjøpte fond: Mest solgte fond:
1. Holberg Norge 1. Skagen Høyrente
2. Holberg Norden 2. Nordea Pengemarked
3. DnB NOR SMB 3. Nordea 1- Nordic Equity Fund
4. DnB NOR Norge I 4. East Capital Rysslandfond
5. Skagen Vekst 5. Storebrand Norge
6. WarrenWiklund Norge 6. HQ Indienfond
7. HSBC GIF Indian Equity 7. Handelsbanken Kina
8. Skagen Kon Tiki 8. Handelsbanken Latin Amerika
9. WarrenWiklund Pengemarked 9. HSBC GIF Brazil Equity
10. JP Morgan Sterling Bond Fund 10. Odin Offshore

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 42.000 kunder i Norge i juni måned.

Files