2013-09-03

Fondssparerne flykter fra fremvoksende økonomier.

Verdens børser hadde en svak utvikling i august. De fleste markeder har falt noen prosent samtidig som Oslo Børs har utviklet seg sidelengs. I følge statistikk fra Nordnet Bank så er fondssparerne fortsatt optimister, men de er mer forsiktige og snur fullstendig ryggen til fremvoksende økonomier. 


Fondssparere i Nordnet hadde i august positiv nettotegning i både aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Totalt ble det nettokjøpt fond for 25 millioner kroner, hvor godt over halvparten fant veien til aksjefond. Selv om mesteparten av pengene går inn i aksjer så forteller Nordnet at det er tegn til noe mer reserverte fondssparere.

 Det er fortsatt langt flere fondssparere som trykker på kjøpsknappen enn salgsknappen, men det er tegn til at de er blitt mer forsiktige. Antallet kunder som har gjort en fondshandel i august er for det første 5 % lavere enn snittet for 2013. I tillegg så søker fondssparerne mer globale og nordiske markeder, mens de snur ryggen til fremvoksende økonomier, forteller daglig leder i Nordnet Bank Anders Skar.

Av de 10 mest solgte fondene i august så er 6 av disse fond med fokus på fremvoksende økonomier, og da spesielt fond med fokus på det asiatiske markedet. Halvparten av de mest kjøpte fondene har derimot fokus på det nordiske eller globale aksjemarkedet.

 Fremvoksende økonomier, både i Asia og Latin Amerika, har hatt en trist utvikling hittil i år og vi kan se en tydelig fondsflukt. Fondssparerne har blitt trøtte på de klassiske vekstmarkedene og selger seg ut.  Dette kan vise seg å være en tabbe ettersom akkurat disse markedene nå ser vesentlig mer attraktive ut når aksjene har blitt billigere sammenlignet med resten av verden, sier Anders Skar i Nordnet.

– Thailandfond har rast kraftig i verdi de siste par tre månedene. Til tross for at det bare finnes et fåtall fond innenfor denne kategorien så finner vi faktisk to av disse på listen over de mest solgte fondene. Dette er uvanlig, men vitner samtidig om en stor uro for den Thailandske børsen blant norske fondssparere, sier Anders Skar i Nordnet.

Mest kjøpte fond
1. Holberg Kreditt
2. Alfred Berg Kort Obligasjon
3. DNB Global Indeks
4. Franklin Biotech Discovery fund
5. DNB Nordic Technology
6. DNB Finans
7. Odin Sverige
8. Nordea 1 Global Value
9. Holberg Likviditet
10. Handelsbanken American Small cap

Mest solgte fond
1. Fidelity Thailand Fund
2. Alfred Berg Lang Obligasjon
3. Allianz Thailand Equity
4. Danske Global Emerging market
5. Invesco Pacific fund
6. KLP Pensjon II
7. DNB Norge Indeks
8. Danske Global Emerging market small cap
9. DNB Obligasjon I
10. Tundra Pakistanfond

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 55.400 kunder i Norge for august måned.

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
E-mail: anders.skar@nordnet.no | Twitter: @AndersNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 470,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.