2012-11-02

Fondssparerne grundigere enn vi tror

Fondssparerne velger ikke fond kun ut i fra hva som har gått bra i det det siste. De mest populære fondene har gitt god avkastning over tid og porteføljene har en mer balansert risiko enn før. Spareøkonom Sissel Olsvik Vammervold mener fondssparerne har blitt mer profesjonelle.


I oktober måned ble det nettokjøpt fond for over 50 millioner kroner viser statistikk fra Nordnet. Vi må helt tilbake til april for å finne en måned med høyere nettokjøp.

Det er rentefond som dominerer topplisten og det ble nettokjøpt rentefond for 29 millioner kroner. Imidlertid ble det nettokjøpt aksjefond for 19,5 millioner, noe som er det høyeste nettokjøpet siden april.

 Selv om det ble kjøpt mer rentefond enn aksjefond i oktober, stiger summene som går inn i aksjefond for fjerde måned på rad. Det forteller meg at folk er stadig mindre bekymret for aksjemarkedet og ønsker å søke mer avkastning på sparepengene i dagens lave rentemarked sier Sissel Olsvik Vammervold.

Sammensetningen av fond på topplisten er halvt om halvt med aksjefond og obligasjonsfond.

 De mest populære fondene utgjør til sammen en solid portefølje. Alle fondene i listen har prestert godt over både 1, 3 og 5 år. Det betyr at fondssparerne gjør grundigere undersøkelser enn mytene vil ha det til. Jeg har tidligere sagt at fondssparerne har blitt mer profesjonelle og utviklingen i handelen bare forsterker det inntrykket. Det viser at folk helt fint evner å være sin egen rådgiver, sier Sissel Olsvik Vammervold.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1 KLP Obligasjon Global II 1 Franklin Biotech Discovery Fund
2 UBS Equity Fund Biotech 2 JPM US Technology
3 Holberg Kreditt 3 Storebrand Norge
4 Alfred Berg Høyrente 4 Alfred Berg Norge
5 Delphi Norge 5 DNB Nordic Technology
6 Danske Invest Gl. Emerging Market 6 Forte Norge
7 Fidelity Thailand 7 Holberg Likviditet
8 DNB Obligasjon I 8 KLP Aksje Fremvoksende markeder
9 KLP AksjeNorge Indeks II 9 Handelsbanken Latin Amerika
10 Arctic High Return Class A 10 Odin Offshore

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 53.000 kunder i Norge for oktober måned.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom Nordnet Norge,

Tlf dir: 47 23 33 30 12, Mob: 47 907 82 282,
sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no

Pressebilder: http://org.nordnet.se/en/news/newsroom/images/press-images

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 435,600 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.