2010-01-05

Fondssparerne i desember – Rekordavslutning på 2009

Fondssparerne satte ny omsetningsrekord i desember. Det viser statistikk fra Nordnet. Av alle fondshandler i desember var totredjedeler kjøpstransaksjoner, videre var hele 98% av alle kjøp i aksjefond, mens det var nærmest bare vekslepenger som ble handlet i rente- og kombinasjonsfond i årets siste måned. Nettokjøp for desember gikk forbi november og plasserte seg på tredjeplass etter mai og oktober året sett under ett.

– Til tross for en bred oppgang i verdens aksjemarkeder i 2009 har fondssparerne fortsatt god tro på at oppgangen skal fortsette i 2010. Den høye omsetningen skyldes delvis at flere ville kjøpe fond før nyttår for å være berettiget skjermingsfradrag, og selvfølgelig at mange rebalanserer og gjør endringer i sine fondsporteføljer i forbindelse med årsskiftet, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

De 10 mest populære fondene å kjøpe i desember bestod utelukkende av aksjefond, og trenden fra tidligere måneder med Norgefond på topp fortsatte i desember. Holberg Norge og Warren Wicklund Norge er fremdeles favoritter blant fondssparerne i Nordnet, men i desember blandet Carlson China Micro Cap, Skagen Global og Handelsbanken Latin Amerika seg inn blant alle Norgefondene på topplisten.

– Topplisten viser at private fondssparere har tro på fortsatt oppgang i det norske markedet i 2010. Dette er i tråd med resultatet i Nordnets undersøkelse blant norske fondsforvaltere i desember hvor forvalterne forventer en oppgang på 18% i 2010, forteller Anders Skar

Listen over de mest solgte fondene i desember består av åtte aksjefond og to rentefond. Holberg Likviditet var mest solgte fondet, og for øvrig består listen i stor grad av fond fra fremvoksende markeder.

De mest kjøpte og solgte fondene blant Nordnets 44.000 kunder i desember var:

Mest kjøpte fond: Mest solgte fond:

Mest kjøpte fond: Mest solgte fond:

1. HOLBERG NORGE 1. HOLBERG LIKVIDITET
2. WARRENWICKLUND NORGE 2. DNB NOR NORDIC TECHNOLOGY
3. STOREBRAND VEKST 3. HQ RYSSLANDSFOND
4. HOLBERG NORDEN 4. DNB NOR NORGE I
5. CARLSON CHINA MICRO CAP 5. FORTIS EQ BRAZIL
6. DELPHI NORGE 6. STOREBRAND RENTE+
7. KAUPTHING NORGE 7. FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES
8. SKAGEN GLOBAL 8. AGI CHINA EAST ASIA FUND
9. ALFRED BERG AKTIV 9. EAST CAPITAL ØSTEUROPAFOND
10. HANDELSBANKEN LATIN AMERIKA 10. HANDELSBANKEN VEKSTMARKED

Kilde: Nordnet
For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Files