2012-01-03

Fondssparerne med en pust i bakken før nytt år

Omsetningen blant fondssparere halverte seg fra november til desember - også nettotegningen var lav, men positiv i både aksjefond og rentefond. Det viser statistikk for desember måneds fondshandel fra Nordnet.


– Fondssparerne tok en pust i bakken i desember, og lader om foran det nye året. Vi ser fortsatt at sparerne søker trygge havner i form av rentefond og er forsiktige med å plassere for mye direkte i aksjemarkedet. Positive signaler fra USA og kraftige aksjoner fra trøblete europeiske land bidrar likevel til noe større optimisme blant sparerne enn under de mørkeste høstmånedene i fjor, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Det er i hovedsak aksjefond som dominerer både listen over de mest kjøpte og de mest solgte fondene i desember. Det mest kjøpte fondet i desember var rentefondet KLP Pensjon II, mens det mest solgte var aksjefondet Odin Offshore.

– Det er tydelig at fondssparerne føler seg tvunget til å tenke alternativt for å få positiv avkastning. I desember ser vi for første gang spesialfondet DNB Absolute Return på listen over de mest kjøpte fondene. Fondet har som mål å levere positiv avkastning uansett hvordan markedet går. Det betyr at fondet kan ta både lange og korte posisjoner, samt investere i derivater. Dette er en strategi fondet har lyktes bra med siden oppstart. Det siste året har fondet steget 19 prosent, som er best av alle de 470 fondene vi tilbyr, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Mest kjøpte fond i desember Mest solgte fond i desember
1.  KLP Pensjon II 1.  Odin Offshore
2.  WarrenWicklund Norge 2.  BlackRock World Gold
3.  Skagen Kon-Tiki 3.  Holberg Likviditet
4.  DNB ECO Absolute Return 4.  Handelsbanken Obligasjon
5.  Fidelity Thailand 5.  KLP Obligasjon Global II
6.  Danske Invest Global Emerging markets 6.  DNB Nordic Technology
7.  Storebrand Vekst 7.  Parvest Equity Brazil
8.  KLP AksjeGlobal Indeks 8.  JP Morgan US Technology
9.  Skagen Høyrente 9.  DNB Finans
10.  Skagen Global 10.  Alfred Berg Høyrente

Kilde: Nordnet | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 405,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files