2010-08-03

Fondssparerne satt stille i båten i juli

​Fondssparerne valgte å konsentrere seg om andre ting enn fondsplasseringer og aksjemarkedet i juli. Det viser fersk statistikk fra Nordnet Bank. Omsetningen hos Nordnets fondssparere var 40 % lavere i juli sammenlignet med gjennomsnittet for første halvår, og nettotegningen endte i tilnærmet null for både aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond.

– Selv om enkelte har sett over fondsporteføljen sin i sommer, og gjort mindre justeringer så har aktivitetsnivået vært lavt. Den positive børsutviklingen har selvfølgelig bidratt til at folk har kunnet slappe av og la fondsporteføljen stå urørt i sommer, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank. Det er heller ikke noen spesielle trender eller utviklingstrekk som skiller seg ut – Fondssparerne har rett og slett sittet stille i båten i juli, sier Skar. 

På listen over de mest kjøpte og solgte fondene finner vi både aksjefond og rentefond. Aksjefond med fokus på Norge, Norden, fremvoksende markeder dominerer både kjøps- og salgssiden. Det mest kjøpte fondet i juli var Alfred Berg Høyrente. Det mest solgte fondet var DnB NOR SMB.

De 10 mest kjøpte fondene i juli:
Alfred Berg Høyrente
Warren Wicklund Norge
DnB NOR Nordic Technology
Handelsbanken Latin Amerika
Delphi Europa
DnB NOR Grønt Norden
DnB NOR Aktiv Rente
Handelsbanken Obligasjon
Templeton Asian Growth Fund
Skagen Vekst
De 10 mest solgte fondene i juli:
DnB NOR SMB
Holberg Norden
Holberg Likviditet
Templeton Global Total Return Fund
Odin Sverige
Odin Maritim
Handelsbanken Likviditet
DnB NOR Pengemarked
HSBC GIF Indian Equity
HSBC Global Emerging Markets Bond

– Vi fjernet nylig alle kjøps- og salgsavgiftene samt senket minsteinnskudd for DnB NOR fond til 100 kroner. Dette har bidratt til økt interesse for DnB NOR fond blant kundene. På listen over de ti mest kjøpte fondene i juli finner vi tre fond fra DnB NOR, sier Anders Skar.

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 46.000 kunder i Norge i juli måned.

Kilde: Nordnet

For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 233 330 16, +47 959 222 77 - anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 310,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.